Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grenå Tennisfond

Onsdag den 25/1 kl. 19.00

Alle bestyrelsesmedlemmer gav møde.

 

1.

Formanden:

Siden sidst:

Formanden redegjorde for sommerens og efterårets overvejelser angående renovering af klubhusets facade. Flere tilbud var indhentet og på baggrund af et af disse fra tømrermester John Petersen har klubben indsendt en ansøgning til Norddjurs Kommunes renoveringspulje om støtte til en eventuel renovering af klubhuset, Vi regner med et svar i april måned. Vi har endvidere søgt et mindre beløb til udvendig maling af klubhuset. Indvendig maling af klubhuset håber vi vil kunne ske på frivillig basis.

Formanden redegjorde herefter for en henvendelse angående problemer med trykket i en af bruserne i damernes omklædningsrum. For nogle måneder siden havde vi en vvs-mand ude for at se på bl.a. bruserne. Brusehovederne er for ikke så længe siden blevet afkalket og vvs-manden undersøgte, om filteret var tilstoppet. Det var ikke tilfældet. Konklusionen var, at rørene op til bruserne kunne være mere eller mindre tilstoppede. De er gamle, de er vist nok af jern, så på et eller andet tidspunkt skal de udskiftes. Det er håbet, at det kan vente lidt tid endnu, da det er en større investering at udskifte samtlige rør i klubhuset. (økonomisk vil det være uansvarligt at udskifte rørene løbende, når de skal udskiftes, skal det ske på samme tid.) Jan Jürgensen vil spørge Henrik Møller, som han kender, om det er muligt at rense et rør – evt. med syre - for derved at afhjælpe problemet med for lidt vand i en af bruserne , men måske vil syre være ødelæggende for de gamle rør - vi får se. Konklusionen er derfor, at vi undersøger, om syre kan afhjælpe problemet her og nu og at vi på et eller andet tidspunkt i fremtiden må gennemføre en total renovering af rørsystemerne i det gamle klubhus.

 

2.

Kassereren gennemgik regnskabet, der atter i år kan opvise et pænt og solidt overskud. Fonden råder over en ganske stor likvid kapital, som kan synes større end nødvendigt. Kassereren foreslog derfor, at en del af den likvide kapital her og nu bruges til at nedbringe gælden i hallen ud fra den betragtning, at det er lidt tåbeligt at have penge stående i banken til 0 procent i rente, samtidig med at man betaler 5% i rente for gælden til kreditforeningen – dårligt købmandskab. >Alle erklærede sig enig i disse betragtninger, og efter en længere diskussion om, hvor meget man her og nu skulle betale af på gælden enedes man om, at Fonden ekstraordinært nedbringer gælden med 270.000 kroner. Dette vil føre til en mærkbar reduktion af rentebetalingen.

3.

Jan Jürgensen gjorde rede for sine seneste målinger af lyset i hallen – lysstyrken er stadig et godt stykke over det anbefalede niveau. Når lysstofrørene til sin tid skal udskiftes er der enighed om, at der skal opsættes led-lys, hvilket vil give store besparelser på elregningen, som af glædelige grunde vokser: hallen bruges ganske enkelt mere og mere!

 

Hermed sluttede mødet i god ro og orden.

 

Henrik Nordbek

Formand for Grenå Tennisfond