Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-11-20

 

Referat fra bestyrelsesmøde

mandag den 27. februar 2017 klokken 19.00 i klubhuset

Deltagere: Haakon, Niels Peter, Birgitte, Elsebet, Preben, Jens, Lissy

Afbud fra Anne

1.       Punkter til eventuelt – økonomi til aktivitets - og træningsudvalg - pc problemer – opdatering af beredskabsplan

2.       Godkendelse af referat fra sidste møde – referatet blev godkendt

3.       Generalforsamlingen den 28. marts.

a.      forslag til medlemmer, vi vil spørge om de vil stille op til formandsposten og bestyrelsen. Jens genopstiller ikke, men vil gerne arbejde med News, hjemmeside og PR. Preben genopstiller som suppleant. Elsebeth genopstiller ikke. Haakon genopstiller ikke.

I tennisklubbens bestyrelse er der derfor brug for 1 ny formand 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 ny suppleant. Vi sender en opfordring til medlemmerne om at stille op, hvis de fortsat ønsker en funktionsdygtig Grenaa Tennisklub.

Kære medlemmer, det er jeres forening, og det er nu, du skal trække i arbejdstøjet og gøre en indsats for at hjælpe til i klubben. Bestyrelsen regner med dig til generalforsamlingen – og meld gerne dit kandidatur til Haakon inden den 28. marts

b.      Dirigent og revisor. Jørgen har sagt ja til at være dirigent. Aase har sagt ja til at være revisor. Jørgen mødes med os inden generalforsamlingen og spiser sammen med os.

c.       Input til formandens beretning – Vi gav Haakon input til beretningen: nyt hegn ved bane 6, ny træner, flere træningsdage, flere ungdomsspillere, aktivitetsdage, klubaftener, venskabsturneringer, Rigtige kvinder, nyt bookingsystem, godt samarbejde med GIC.

d.      Dagsorden – se vedlagte fra Haakon

Der laves et nyt kontingentregulativ for ungdomsmedlemmer - Niels Peter kommer med et forslag senest den 20. marts

e.       Plan for annoncering. Jens udsender news i mail. Haakon laver opslag i klubhuset og på Facebook.

f.        opslag med indkaldelse senest 14. marts

g.      deadline for forslag fra medlemmerne er 20. marts. Haakon indsamler forslag

h.      Forplejning af først bestyrelsen klokken 18 og siden medlemmerne klokken 19. Vi er 9 personer til smørrebrød kl. 18 – Lissy bestiller. Birgitte sørger for mad til generalforsamlingen. Niels Peter sørger for drikkevarer.

4.       Det samlede årshjul (Haakon)- se vedlagte bilag. Kopier en søjle, sæt ind i et Word dokument og skriv her, hvis der er ændringer, tilføjelser, bilag. Rettelser/ændringer sendes til Haakon, som færdiggør hoveddokumentet, inden han forlader bestyrelsen

5.       Økonomi og regnskab (NP)- se Niels Peters bilag. Sponsorindtægter ser man under aktiver.

6.       Bookingsystemet (Jens) - Systemet kører rimeligt, om end det kører på mailadresser. Der har været lidt bøvl i starten, men det er et overstået kapitel.

7.       Forventninger til forårsklargøring og vedligehold af baner (Lissy) – se bilag. Bestyrelsen giver grønt lys for samme model og omkostninger for klargøring og vedligehold som sidste år.

8.       Eventuelt - træningsudvalget og aktivitetsudvalget har et oplæg om træning og turneringer klar til næste bestyrelsesmøde. Måske pc problem med pc i klubhus – vi ser tiden an. Måske er der ikke noget problemJ . Haakon opdaterer Beredskabsplanen inden generalforsamlingen.

9.       Forslag til tidspunkt for næste møde? Den nye bestyrelse afholder et kort møde efter generalforsamlingen, hvor de aftaler nyt mødetidspunkt.

Obs den nye bestyrelse bør drøfte klubturneringsformen - evt. en klubturnering, hvor andre klubber har mulighed for at deltage.

 

Referent

Lissy / 28.02.2017