Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-11-20

 

Indkaldelse til generalforsamling i
Grenaa Tennisklub

 

Tirsdag den 28. marts 2017 klokken 19.00 er der generalforsamling i Grenaa Tennisklub.

Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Formandens beretning

4.       Kassererens beretning

5.       Indkomne forslag

6.       Vedtagelse af kontingentregulativ
Bestyrelsen foreslår, at kontingenter for minier og juniorer reguleres på grund af det udvidede træningstilbud. Endvidere foreslår bestyrelsen, at de andre kontingenter i øvrigt bevares det kommende år

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
Haakon er på valg som formand og genopstiller ikke

Jens er på valg og genopstiller ikke
Preben er på valg og genopstiller ikke

8.       Valg af bestyrelsessuppleanter

9.       Valg af revisor

10.   Valg af revisorsuppleant

11.   Eventuelt

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden, Haakon, på haakonronnow@gmail.com senest den 20. marts 2016.

 

Kære medlem, det er din forening, og det er nu, du skal trække i arbejdstøjet og gøre en indsats for at hjælpe til i klubben. Bestyrelsen regner med dig til generalforsamlingen. Og meld gerne dit kandidatur til Haakon på mail haakonronnow@gmail.com inden den 28. marts!

Til generalforsamlingen er der en let anretning.