Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grenaa Tennisklub

onsdag 05.04.2017 i klubhuset

1.      Konstituering – bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 medlemmer

 

·         Formand – Mogens Buhl Christensen

·         Næstformand – Lissy Nørgaard

·         Kasserer – Niels Peter Meldgaard

·         Sekretær – Lissy Nørgaard

·         Økonomiudvalg: Mogens, Niels Peter og Lissy

 

2.      Vi nedsætter 6 (7) udvalg, det forventes, at træningsudvalg og turneringsudvalg arbejder tæt sammen:

ü  Klubhusudvalg – Anne (formand) og Birgitte

ü  Aktivitetsudvalg – Birgitte (formand) og Mogens

ü  Træningsudvalg – Niels Peter (formand), Jan Hansen og Poul Skovgaard. Det forventes, at forældre indgår i udvalget evt. Preben, som er suppleant.

ü  Turneringsudvalg – Mogens (formand) og Jan

ü  Sponsorudvalg – Niels Peter (formand) og Anne

ü  Baneudvalg – Lissy (formand) og Mogens

ü  Pr udvalg – Jens Aarkrog og måske Haakon? Jens spørger Haakon.

 

3.      Vi vælger 2 medlemmer til Fondens bestyrelse næste gang (3. maj), vi har bestyrelsesmøde.

 

4.      News sendes ud medio april og omhandler kontingent m.m. - Betaling senest 2. maj. Lås aktiveres 2. maj. Mogens giver Jan besked om aktivering. Jens vil du udsende?

 

5.      Status for baneklargøring af udendørs anlæg: alle baner undtagen 6’eren er luget, tromlet et par gange og har fået pålagt 1 tons grus. Banerne skal nu tromles af Mogens og Poul 2-3 gange. I ugen efter påske / alternativt uge 17 (det afhænger af vejret), er alle baner klar til mekanisk tromling af Martin Leerhøj samt lægning / stramning af lines.  Det sidste arbejde på banerne foregår den 28. april, hvor vi gør klar til opsætning af net og sidste finish.

 

Det er muligt, at bane 3 – hvis vejret tillader det - kan færdiggøres en uge tidligere end ovennævnte planlægning – det afgøres af Mogens.

 

Mogens åbner for vandet på banerne lige efter påske.

 

6.      Arbejdsdagen den 28. april. kl. 14. Vi opfordrer medlemmerne til at skrive sig på listen i klubhuset eller tilmelde sig dagen på sms 21 40 96 77 til Lissy. Lissy står for planlægningen af eftermiddagen. Traktementet står Birgitte for – der er te/ kaffe og sødt til de fremmødte.

 

7.      Standerhejsning lørdag den 29. april kl. 13. Mogens er primus motor. Birgitte sørger for traktement på dagen (rugbrød-pålæg) Niels Peter sørger for drikkevarer. Niels Peter, Poul og Lissy er forhindret i at deltage ved standerhejsningen.

 

8.      Eventuelt – nye medlemmer kan få et par gratis prøvegange. Kontakt Poul Skovgaard på poul@soldans.dk – der er træning for voksne om søndagen kl. 11-13.

 

Birgitte kontakter DGI vedr. engagement Klar Parat Tennisstart. Birgitte og Mogens snakker sammen vedr. evt. tiltag i Grenaa Tennisklub.

 

 

 

 

9.      Næste bestyrelsesmøde onsdag den. 3. maj kl. 15-16.30 i Klubhuset.

Punkter indtil videre

·         Godkendelse af referat

·         Vækstplan / Vækstaftalen fra DGI

·         Fondsrepræsentation

 

 

 

 

Referent

 

/Lissy

06.04.2017