Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

BESTYRELSESMØDE den 15.08 2011 i GTK i klubhuset

 

Alle bestyrelsesmedlemmer samt webmaster Jens Aarkrog var mødt.

Rettelse: i referat fra sidste bestyrelsesmøde den 17.05 fremgår ikke at Halid Smajlovic var mødt ,

hvilket han var – derfor denne berigtigelse.

 

Økonomi: kassereren udleverer resultatopgørelse, der gennemgås – det ser fornuftigt.

Dog undrer kassereren sig over, at el-regningen på årsbasis er 28.000 kr., hvilket er et vanvittigt

stort beløb – det er i fondens regi – men skal undersøges nærmere.

Niels Peter taler med Mogens Buhl Christensen om evt. tilskud til kurser.

Medlemstallet er pr. 12.08: 134 alt i alt – heraf 13 minier – 1 studerende – 18 juniorer.

Baneudvalg: Bente har ros til banerne – der bevilges til indkøb til en form for hegn ved slåbanen og ud

mod Stadion samt bevilges indkøb af 3 slæbenet – Torben finder ud af kvaliteten og aftaler

nærmere med banemanden.

Træningsudvalg: Klaus oplyser, at Morten Mols er stoppet som træner fra dags dato og at Mathias Mols

måske stopper med udendørssæsonen – Sofia P. vil blive hjælpetræner ved minierne.

Der mangler hjælpetrænere her og nu samt fremover.

Der er enighed om, at udnytte de regler, som skattelovgivningen giver til frivillige ledere/

trænere i foreningsarbejdet.

Tennisskolen har været en stor succes med 30 tilmeldte ivrige glade børn. Der skal nye

kræfter til næste tennisskole, da nuværende udvalg ønsker at fratræde.

Sponsorudvalg: der mangler fakturering, som skal foretages af Torben og Niels Peter. Torben laver et ud-

kast.

Aktivitetsudvalget: Der arrangeres ” en fornøjelig mix” dag den 11.09 kl. 11.00 som er for alle og ikke

mindst for de mange nye medlemmer – dagen afsluttes med grill

Turneringsudvalget: der er tilmeldt 2 herrehold tl turnering bl.a. et veteranhold 60+.

Klubmesterskaberne er i gang. Minierne, der er tilmeldt, skal spille deres kampe på finaledagen. Mesterskaberne opfølges af en evaluering.

Rengøring: Niels Peter har fundet en pige til rengøring i klubhuset og den nuværende rengøring opsiges pr. 01.09. 2011.

Turister: på vor hjemmeside stod turistkontoret som værende behjælpelig med booking af baner , men er

nu slettet ,efter der har været en situation, hvor de ikke var særlig imødekommende.

 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til mandag den 05.09 kl. 15.00.