Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Beretning for Grenaa Tennisklub 2016


 

I det år, der er gået siden generalforsamlingen i 2016, har vi haft mange gode stunder på de bedst anlagte baner i mands minde. Ungdomstræningen er bedre end længe og det nye bookingsystem fungerer.

Årets første store opgave for den valgte bestyrelse var at gøre klar til sommersæsonen. Sidst var det med så stor effektivitet, at vi efterfølgende har kunnet nyde at spille på baner, der var i bedre stand end de fleste kan huske. Måske bedre end nogensinde?

Den delvist nyvalgte bestyrelse gik til opgaven med særlig ildhu, og efter et intenst og frugtbart samarbejde med Grenaa Idrætscenter og en klargøringsdag med deltagelse fra medlemmerne, kunne vi holde standerhejsning og skyde den nye sæson i gang på uset velanlagte grusbaner. I år vil bestyrelsen fokusere på at holde den høje standard i fortsat tæt og meget positiv dialog med idrætscenteret.

I løbet af sommersæsonen har vi holdt to klubaftener med socialt spil og mad, en venskabsturnering med spillere fra Ørum, vores årlige klubturnering og for 11. gang turneringen Rigtige Kvinder med deltagere fra det meste af Djursland.

Træningen af vores minier og juniorer er overtaget af Poul med rigtig god støtte fra Preben, David og Sofia. Der er nu træning to gange om ugen, og de unge deltager i turneringer og stævner. Den dynamiske indsats fra trænerne med Poul i spidsen har nu gjort, at vi endelig har en stabil udvikling af vores opkomlinge og har medført noget, der ligner en fordobling af medlemstallet for de aldersgrupper.

Vi fik sat højt hegn op ud for bane 6 med midler fra kommunen, så vi gerne skulle opleve mindre tilbøjelighed til, at bolde hopper igennem pigtråden ind til stadion.

I løbet af sommersæsonen er anlægget vedligeholdt af vores banemand, Mogens, af betalt hjælp udefra delvist i samarbejde med idrætscenteret og selvfølgelig af klubbens medlemmer på vedligeholdelsesdagene. Tak til alle jer, der hjalp til!

Vintersæsonen kom fint i gang med en lille nedgang i antallet af faste timer men til gengæld en stigning i antallet af medlemmer. Det sidste har gjort, at der har været booket godt op alle dage, også i weekenden, og vi har nok ligget med en belægning tæt på hallens kapacitet. Nogle medlemmer har oplevet, at vi ikke har kunnet spille så ofte, som vi er vante til, men det handler også om at forrente hallen tilstrækkeligt.

Det har givet en hel del vanskeligheder, at vores bookingsystem blev nedlagt af udbyderen i december. Især for Jens, der administrerer det, har det givet meget arbejde. Bestyrelsen kunne ikke finde et passende alternativ og måtte vælge en midlertidig løsning, der nu ser ud til at fungere i en tålelig grad. Bestyrelsen betragter det nye system som midlertidigt ind til vi finder en permanent løsning, der tilfredsstiller vores forventninger til det. Hvornår det sker, står endnu hen i det uvisse.

Som afgående formand og medlem af bestyrelsen vil jeg her til slut påskønne opbakningen fra alle, jeg har haft fornøjelsen at samarbejde med om Grenaa Tennisklub:

Særlig tak til bestyrelsen for den eminente opbakning og det store arbejde. Tak også til alle jer, der har påtaget jer løbende praktiske opgaver, og til alle jer, der har deltaget i det fælles arbejde. Uden jer ingen Grenaa Tennisklub!

 

Haakon
afgående formand