Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grenaa Tennisklub

onsdag 31.05.2017 i klubhuset

 

Til stede var: Mogens, Niels-Peter, Poul, Jan, Anne, Birgitte og Jens. Afbud fra Lissy.

1.      Referatet fra sidste mødet blev godkendt.

2.      Kassereren fremlagde budget for 2017. Regnskabet for 2016 har været udgangspunktet. Udgifter til standerhejsning er flyttet til Interne arrangementer. Den forhøjede udgift til Medlemsgoder skyldes, at der har været et betænkeligt svind i kaffen. Anne har taget hånd om det. På kommende møder vil kassereren kun vende tilbage til budgettet, når der har været afvigelser.

3.      Vækstaftale med DGI. Det koster klubben min. 8000 kr. at gå med. Til gengæld får klubben tjenester og varer for et tilsvarende beløb. ’Bevæg dig for livet’ hedder projektet, der strækker sig over 3 år. Elementer der kan indgå i aftalen er Familietennis, Klar-Parat-Tennisstart (som vi allerede deltager i), instruktion med mere. Mogens og Birgitte arbejder videre med planerne.

4.      Rengøring. Sofia stopper 1. august. Anne har et tilbud fra GIC’s Henrik Primdahlsen om, at de sender en af deres rengøringsassistenter over. Hun skal have 275 kr. i timen – det er med moms – og betingelsen er, at hun kan bruge egne rengøringsmidler. Desuden bestemmer hun selv, hvornår rengøringen finder sted. Der var stemning for denne løsning. (Niels-Peter vil i den kommende uge undersøge en alternativ og måske billigere løsning. )

5.      Bestyrelsens forretningsorden. Mogens efterlyser en nedskrivning af nogle praktiske ting: hvem har styr på nøglerne, hvem er kontingentfritaget, hvornår gives der nedsat kontingent mm. Mogens og Niels-Peter udfærdiger en forretningsorden.

6.      Træningsudvalget: Niels-Peter sørger for børneattester til alle. Baneudvalget: Frost og tørre baner har forårsaget løse lines. De er blevet lagt om. Især bane 2 og 3 har været problematiske, idet magnetventilen i den sprinkler havde sat sig fast. Det er nu ordnet. GIC sprøjter for ukrudt i næste uge. Aktivitetsudvalget: Voksenarrangementer afholdes en gang om måneden på skiftende ugedage. Følgende datoer er fastsat: 26.6; 18.7; 16.8; og 21.9. Klubaften bliver navnet på begivenheden. Søndagsmatiné kl. 11 vil fortsætte. Ved første arrangement 28.5 var der 8 mødt op. Det blev nævnt, at der kunne arrangeres et forældremøde i forbindelse med en søndagsmatine efter ferien. Nyt fra Fonden: Nye brædder på ydervæggen i klubhuset kommer op, når tømreren får tid. Tæppet i hallen bliver snart syet og sandet skiftet. Klubben har fået bevilget penge til dette.

7.      Under eventuelt vendte vi problemer med opdatering af medlemslisten. Når Poul får data på nye juniorer, sender han dem videre til Niels-Peter, der sørger for, at medlemslisten altid er a jour.

8.      Næste møde, mandag 26.6, kl. 15 til 16.30.

Referent /Jens Aarkrog /31-05-2017