Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde

mandag 26.06.2017 kl. 15.00 – 16.30 i klubhuset

 

1.     Referat godkendt med flg. rettelse: Vækstaftalen med DGI er omkostningsneutral for klubben

 

2.     Vækstaftalen med DGI. Opfølgning fra maj mødet v/ Mogens og Birgitte. Vi indgår aftalen med DGI og lover at arbejde for en medlemsfremgang på 20 medlemmer pr. år de næste tre år. Indsatsområderne er: Familietennis, Tennissportens dag og Voksentennis. Mogens tjekker op på, hvad DGI forstår ved medlemstilgangen på 20 medlemmer.

 

3.     Baner og banevedligehold samt udenomsarealer herunder besøg af ubudne gæster – en kort status v/ Mogens og Lissy. Vi har mistet en del værktøj fra skuret. Alt værkstøj er fra nu af flyttet til det aflåste udendørsrum. De ubudne gæster har dels taget værktøj, dels brugt det til at ”ødelægge” vores bord/bænke sæt. Klubhuset er fortsat ulåst.

 

Banerne er sprøjtet for ukrudt den 27. juni. Tidligere er der sprøjtet i kanterne og mellem banerne.

 

4.     Rengøring – hvilken løsning har vi besluttet os for v/ Anne og Birgitte. Vi har ansat Heidi Lunddahl Christensen. Hun starter i uge 26/27. Birgitte taler med hende og har introduceret hende til jobbet.

 

5.     Grovplanlægning af aktiviteter – herunder klubaften 26.06 og klubturnering i august. Der er klubaftner 26/6, 16/8 og den 21/9. Alle aftner fra 17-19.30. Mogens mailer opslag om klubturnering og klubaftner til Lissy, som sender videre til Jens og beder ham annoncere på hjemmesiden under punktet Aktiviteter. Der laves også opslag i klubben og på Facebook (Haakon)

 

6.     Forslag til parole v/ Poul:

 

a.     Den nødvendige vækst i medlemstallet er rettet mod underskuddet i budgettet.

b.     Den nødvendige oprydning/tæpperensning i hallen. (Sanddepot, bænke, rengøring mm.)

c.      Den nødvendige opretning af grusbaner i oktober og november måned.

d.     Den nødvendige leje af badmintonbaner til Play&Stay-tennis-stævner og træning.

e.      Den nødvendige forklaring på vores administrative registrering og interne/offentlige håndtering af persondata, kontingent, chip, gratis ketsjer, mini/junior/passiv-titel på medlemslisterne, booking med login og administrativ booking, PR på hjemmeside, Facebook og TennisNews' adresselisten.

 

Punktet d blev drøftet på mødet.

 

7.     Nyt fra Fonden v/Jan og Niels Peter: Intet nyt

 

8.     Forretningsordenen – hvor langt er Mogens og Niels Peter med den? Ved næste møde er der et konkret forslag fra Mogens og Niels Peter. Niels Peter tjekker registerloven vedr. vore registreringer af medlemmerne på hjemmesiden

 

9.     Evt. - herunder næste mødedato

 

Gratister spiller på bane 6 i juli måned – et tilbud til Badmintonklubben. Jens vil du annoncere dette på hjemmesiden

Et rør bolde til vinderne v/klubaftnerne

Årshjulet vedlagt dette referat

Næste møde den 6. sept. kl. 15.15 – 16.45

 

 

Referent

Lissy Nørgaard

27.06.2017