Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

 

Årshjul Grenaa Tennisklub

 

Tidspunkt

Økonomiudvalget

Baneudvalget

Aktivitetsudvalget

Træningsudvalget

Klubhusudvalget

Sponsorudvalget

PR-udvalget

Januar

(Evt. julefrokost og møde om planlægning af generalforsamling, herunder hvem der genopstiller hhv. trækker sig)

 

(Julefrokost for bestyrelsen)

 

 

 

 

Februar

Møde om detailplanlægning af generalforsamling: Dagsorden, dirigent, på valg, kandidater til bestyrelsen, regnskabet, revisor, input til formandsberetning samt datoer for opslag af indkaldelse samt deadline for indkomne forslag.

 

Fastsætte dato for åbent hus og standerhejs

 

Fælles annonce på Djursland

 

 

 

 

Marts

Generalforsamling, hvor den nye bestyrelse aftaler første møde.

Kommunikation med GIC om anlægning af baner inklusivt indkøb af grus

Tage beslutning om sociale arrangementer i sommersæsonen

 

Tilmelding til fællestræning

 

Tennisrejse?

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling

Referat af generalforsamlingen

April

Bestyrelsens første møde med konstituering i udvalg samt planlægning af standerhejs

Klargøring af baner til standerhejs. Bilag 1

Klar parat tennisstart med DGI

 

(Skoletennis)

 

Vedligehold i forbindelse med klargøring.

 

Annoncering af klargøringsdag.

Annoncering af standerhejs.

Maj

Sommersæson fra 1. maj

Standerhejs

Løbende hjælp til banemand med lines, tromling …bilag 2

Skoletennis

 

 

 

 

Juni

Tilmeldingslister til klubturnering i august

 

 

 

 

 

Annoncere tilmelding til klubturnering

Juli

 

 

 

 

 

 

Eventuel påmindelse om tilmelding til klubturneringen

August

Spilleprogram for klubturnering

Indkøb til forplejning, præmier samt kage og frugt til finalen

Klubturnering

 

Klubturnering

 

 

 

Påmindelse: Sidste frist for tilmelding til klubturnering

Tage billeder under klubturneringen. Løbende info om resultater. Fotos og eventuel pressemeddelelse med vinderne

September

Møde om vintersæson, netnedtagning, dato for næste års klubturnering

 

Tennisrejse?

 

 

 

Vinterbrev med priser på haltimer

Oktober

Vintersæson fra 1. oktober

Netnedtagning og vinterklargøring bilag 1

 

 

 

 

Annoncering af netnedtagning og vinterklargøring

Tage foto på dagen

November

Møde

 

 

 

 

 

 

December

Julefrokost og møde om planlægning af generalforsamling, herunder hvem der genopstiller hhv. trækker sig

 

Julefrokost for bestyrelsen

 

Juleudsmykning i klubhuset

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalg

Niels-Peter, Haakon og Jens,

Baneudvalg

Lissy og Haakon.

Klubhusudvalg

Anne og Birgitte

Træningsudvalg:

Niels-Peter, Preben og den ansatte træner

PR-udvalg

Haakon og Jens

Sponsorudvalg:

Niels-Peter og Anne.

Aktivitetsudvalg:.

Birgitte, Elsebet og Preben, (og vedr. klubturneringen) Haakon