Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde

mandag 06.09.2017 kl. 15.15 – 16.45 i klubhuset

1.      Godkendelse af referat fra sidst herunder opfølgning på DGI’s vækstaftale, hvor Mogens skulle undersøge, hvad DGI forstår ved ”medlemstilgang på 20 medlemmer”

Referatet godkendt. Medlemstilgang er at forstå som ”nettomedlemstilgangen” jf. DGI

 

2.      Forretningsorden –Der er tilføjet ændringer til det udsendte udkast. Vi arbejder videre med udkast 2 på næste møde- se bilag

 

3.      Niels Peter tjekker registerloven - medlemslisten på hjemmesiden indeholder navne, tlf. numre og mailadresser. Jens udsender et NEWS telegram til alle medlemmer med flg. tekst: Bestyrelsen lægger en medlemsliste med navne, medlemsnumre, mailadresser og telefonnumre ud på hjemmesiden. Hvis du ikke ønsker at være på denne liste, skal du give Jens Aarkrog på  jensaarkrog@gmail.com  besked inden den 1. oktober.

 

 

4.      Poul ønsker at udsende NEWS til alle medlemmer –

Status

Ø  Hvor mange juniorer møder regelmæssigt til træningen?8-10 i alderen 8-15 år. Poul afleverer fremmøde liste til Niels Peter hver måned, NP tjekker betaling og giver Poul en besked tilbage på de juniorer, der har betalt.  Der er tale om 2-3 prøvegange, inden der betales kontingent. Ketcher udleveres, når kontingentet er betalt

Ø  Hvor mange forventes at træne til vinter? 15-20 juniorer og minier

Ø  Hvor mange er talenter? 4 i alderen 11-13 år. Der er her tale om juniorer, der trænes af David om mandagen fra 16-17

Ø  Træningstidspunkter til vinter? mandage fra 16-17, torsdage fra 16-19. Jens reserverer hallen på ovennævnte tider.

Ø  Hjælpetræner funktionen – David om mandagen

Ø  Hvad gøres for at få nye børn til at gå til tennis og beholde de medlemmer, man har? Tiltag? Der udleveres(Poul) en A5 til alle juniorer om tilmelding, pris, træningstidspunkter m.m. bilag vedlagt.

Ø  Hvor langt er Poul / træningsudvalget med leje af badmintonbaner? Jf. punkt D fra sidste møde. Poul har taget kontakt til Thomas fra GIC om mulig lån af badmintonbaner fredage. Poul følger op på dette.

Ø  Formanden ansøger kommunen i januar måned 2018 om rådighed over badmintonbaner i G.I.C til vintersæsonen 2018 til brug for Play&Stay tennis til junior-/mini-familietræning.

Ø  Turneringer og forældre engagement i den kommende sæson. Der er ingen planlagte turneringer, og ingen forældre deltager i træningen p.t.

Ø  Vestre skole låner træner Poul og baner til 24 elever fredag inden efterårsferien (den 13. oktober). Lånet er gratis, og Birgitte informerer Vestre skole. Der aflyses i tilfælde af regnvejr.

5.      Vintertennis – herunder annoncering – Jens udsender NEWS med et redigeret oplæg fra Niels Peter snarest. Niels Peter tildeler timer efter ønske fra medlemmerne. Ønsker til N.P. senest den 22. september kl. 12. Betaling senest den 27. september. Sidste frist for betaling af kontingent er den 1. oktober.

 

6.      Opgradering af TURIST info – Jens sender dansk udkast til Anne (oversætter til tysk) og Lissy (oversætter til engelsk). Der er mobile pay til N.P på 51940460 mærket tennis gæst

 

7.      Evt. - Der er lavet børneattester på trænere og bestyrelsesmedlemmer. Alle attester er ok.

 

Evaluering af forårs - sommeraktiviteter herunder klubturnering på næste møde.

 

8.      Dato for næste møde og efterårsarbejdsdagen. – Næste bestyrelsesmøde er onsdag 11/10 kl. 15.15 – 16.45. Arbejdsdag 03.11.2017 kl. 15 -18 afsluttes med spisning

 

 

Lissy Nørgaard

10.09.2017