Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag 11.10.2017 kl. 15.15 – 16.45 i klubhuset

1)      Godkendelse af referat fra sidst – godkendt med flg. rettelse: Formanden ansøger kommunen i januar måned 2018 om rådighed over badmintonbaner i G.I.C til vintersæsonen 2018………………

 

2)      Preben Jørgensen, som er 1. suppleant, træder ind i bestyrelsen og træningsudvalget frem til generalforsamlingen, da Poul Skovgaard har valgt bestyrelsesarbejdet fra. Formanden bød suppleanten velkommen.  

 

3)      Forretningsorden – redigeret udkast vedlagt. Forretningsorden er til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Tilføjelser og rettelser mailes til Lissy inden da.

 

4)      Evaluering af forårs- og sommeraktiviteter i tennisklubben. Det har været fine klubaftener med pæn deltagelse bortset fra aftenen i september. Den er nok overflødigJ. Måske maj skulle være med i stedet? Vi kunne ønske os, at der var mange flere, der fik lyst til at deltage, og vi kunne ønske os større bredde i deltagerfeltet. Vi overvejer at lave en kombineret trænings- og klubaften næste sommer.

 

5)      Evaluering af klubturneringen. - Finaledagen blev lidt flad. Vi skal huske mobilnummer på opslaget. Klubturneringsudvalget overvejer nu en ny model til næste år, hvor det fleksible kombineres med det mere bundne, så medlemmerne ved, hvornår der spilles klubturnering. Husk annoncering om klubturnering. Besked til de små aviser m.m.

 

6)      Vintertennis – det er gået fint med fordelingen af timer. Der er flere solgte timer end sidste år. Der er 10 betalende juniormedlemmer p.t.. Træningsudvalget drøfter henvendelsen fra Poul Skovgaard vedr. mere haltid til træning af juniorer. Der er p.t afsat flg. tider: mandage fra 16-17 og torsdage fra 16-19. Hvordan er det gået med Pouls kontakt til Thomas GIC?

 

7)      Opgradering af TURIST info – Anne / tysk, Lissy / engelsk og Jens / dansk. Anne og Lissy retter deres til og sender til Jens. Jens kontakter Haakon vedr. turist skabelonen og samler de tre turistinfo til et nyt opslag.

 

8)      Der udleveres en A4 til alle juniorer om tilmelding, pris, træningstidspunkter m.m. – Niels Peter har fået opslaget tilsendt og kopierer opslaget til fredag den 13. oktober, så Poul kan udlevere det til eleverne fra Vestre. Poul kan udlevere opslaget til potentielle medlemmer og andre interesserede ved behov. Lissy sørger for, at der er en plastlomme med opslag til rådighed på klubhusets opslagstavle.

 

9)      Arbejdsdagen, fredag den 3. november kl. 15-18 med fælles spisning. Annoncering på opslagstavle og i News (Jens). Preben kontaktes af Birgitte og Anne vedr. vin. Menu / Birgitte og Anne. Lissy laver tilmeldingsliste og opslag samt fordeling af arbejdet på dagen. Mogens har trailer med – se vedlagte opslag.

 

10)  Dato for næste møde. Den 29. november kl. 15.15 til 16.45

 

11)  Evt.  - Søndagsmatiné gruppen v/ Preben ønsker fast haltid om søndagen fra 10-13. Mogens kontakter Preben vedr. dette. Mogens køber 2 låse til skuret. Overvej en firma turnering til sommer. Overvej en ”Klubbens velkomstperson”, der optræder / agerer som mentor for nye medlemmer. Hallen er låst, man kan sætte noget i klemme, hvis man ønsker, at medlemmerne kan færdes ud og ind ex. under træningen.

Punkter til næste møde:

Budget 2018.

Klubbens trænerpolitik drøftes med udgangspunkt i Træningsudvalgets oplæg.

 

 

 

Lissy Nørgaard

12.10.2017