Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde

onsdag 29.11.2017 kl. 15.15 – 16.45 i klubhuset.

1.      Godkendelse af referat fra oktober. Referat godkendt

2.      Turistinfo til godkendelse / Jens har opdateret dokumentet på hjemmesiden. Niels Peter laver et stort og lamineret print til klubhuset.

3.      Oplæg fra træningsudvalget – vi drøfter oplægget fra den 26. oktober. Træningsudvalget er meget tilfreds med timetildelingen og Tennisting på Facebook. Træningsudvalget roser også Pouls oplæg. Der pt. 13 juniorer. Strategien er at vi satser på at få nye juniorer om sommeren og fastholde gamle og nye juniorer om vinteren.

Træningsudvalget bør drøfte yderligere spørgsmål fra den seneste orientering (dateret 28. nov.) fra Poul - herunder juniorstævne og træningstimer i hallen. Mogens tager en drøftelse med Preben vedr. procedurer for lån af haller i Norddjurs Kommune m.v.

4.      Status på regnskabet / Niels Peter. – Bestyrelsen fik en orientering.  

5.      Oplæg til budget 2018 (se også fremsendte fra træningsudvalget). Alle udvalg kommer med oplæg til næste års budget på næste møde.

6.      Forretningsorden godkendes / ændringer? Punkt 28 får tilføjet ”udendørs” samt  ”Se kontingentregulativet for yderligere”. Forretningsordenen bliver underskrevet og ved næste møde beslutter vi, om den skal publiceres, eller om den er et internt dokument.

7.      Status på søndagsmatine – Bestyrelsens strategi er også her, at der hverves medlemmer i sommersæsonen, og i vintersæsonen vedligeholdes medlemstilgangen. Der kommer 8-10 medlemmer til søndagsmatiné i gennemsnit. Jens booker fra den 17. december en administrativ time fra 11-12.

8.      Orientering om møde med Norddjurs Idrætsråd – se vedlagte bilag: Referat fra mødet.  - Mogens rykker Mik for referat fra DGI mødet og udsender til bestyrelsen.

9. december har DGI lejet hallen, der skal laves instruktionsvideoer.

9.      Orientering om hal (rengøring+ lys+ vedligehold) – der er givet tilbud fra Nordjysk Liftudlejning på støvsugning af hal og tilbud på LED lys fra Elcon. Fonden ansøger Renoveringspuljen om LED lys til hallen.

Fonden og klubben deles om udgiften til rengøring / støvsugning af hallen. Lissy aftaler nærmere med Nordjysk Liftudlejning (Lars Ole). Bestyrelsen tager til efterretning, at Fonden kun ønsker fejning i hallen 1 gang om ugen. Mogens fejer hallen hver søndag. Ventilator kører hver nat.

10.  Visionsplan for 2018 – udsættes til næste møde.

11.  Næste møde og julefrokost - Vi holder næste møde den 5. februar 2018 kl. 17 hos Mogens på Baldursvej 1. Mogens bestiller en julefrokost.

12.   EVT. - Preben ønsker et dybt link til ”DGI tilmelding på juniorsiden”. Preben skriver til Jens og vedlægger linket.

Punkter til næste møde:

·         Retningslinjer for adm. booking.

·         Forretningsordenen underskrives, og vi beslutter, om den er et internt dokument eller skal publiceres.

·         Drøftelse af lukning for tilgang af nye vinter medlemmer.

·         Budget 2018 fra alle udvalg.

·          Generalforsamling.

·         Visionsplan for 2018.

 

Lissy Nørgaard/ 30.11.2017