Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde 05.02.2018

kl. 15.15 – 17.30 i klubhuset

Afbud: Jens og Jan. Anne var med fra kl.16.00

1.     Referat fra november mødet godkendt. Turistinfo mangler (opfølgning v/ Niels Peter). Der er ikke noget referat fra DGI mødet.

2.     Generalforsamlingen 2018 er den 7. marts kl. 19. Bestyrelsen mødes kl. 18.

Jens udsender en indkaldelse med det sædvanlige via GTK News og Hjemmesiden.

Tirsdag den 27. februar kl. 15.30 - 17.00 er der bestyrelsesmøde med punktet: Generalforsamling 2018. Niels Peter medbringer godkendt regnskab.

NB: Forældre kan stille op på vegne af børnene, som vedtægterne er nu. Bestyrelsen vil dog lave et forslag til vedtægtsændring vedr. den del, så det bliver endnu tydeligere, at forældre kan stille op på vegne af børnene. Mogens kommer med et forslag til mødet den 27. febr. Ligeledes udarbejder Mogens et forslag til vedtægtsændring vedr. antal medlemmer af bestyrelsen.

3.     Regnskab / budget 2018 fra udvalgene – skr. oplæg er mailet rundt inden mødet:

a)     Baneudvalg – opstart klargøring af baner / arbejdsdag / materialer. Budget: 35.700, kr.

b)    Træningsudvalg / turneringsudvalg / status / sommertræning / tennisskole. Budget: 35.000, kr. Preben og Niels Peter kontakter Poul (træner), da bestyrelsen ønsker:

*en præcisering af træningsordningen, da vi har modtaget forskellige referater fra udvalgets møde.

*skal klubben have en tennisskole / sommerferieaktiviteter

*bestyrelsen ønsker at understrege, at vi / aktivitetsudvalget gerne vil opfordres, hvis vi skal stille op i forbindelse ved forskellige arrangementer. Initiativet ligger hos træningsudvalget.

c)     Aktivitetsudvalg – Budget: 12.000, kr. Her er en kalender, som skal offentliggøres på Hjemmesiden (Jens vil du gøre det?)

d)    Husudvalg – rengøring / indkøb / ønsker. Budget: 4000, kr.

Niels Peter laver et budgetforslag ud fra ovennævnte til den 27. februar.

 

Hvis udvalgene har ændringer i løbet af året til budgetterne, må udvalgene kontakte Niels Peter / evt. et punkt på et bestyrelsesmøde.

 

4.     Fonden – nyheder herunder ansøgning om LED lys i hallen. Mogens kontakter Jan vedr. nyt her.

5.     Retningslinjer for administrativ booking. – DGI fælles trænings timer er booket af formanden. I fremtiden booker medlemmerne med egne numre også ved julefrokoster, da vi ikke længere booker administrativt til private arrangementer.

6.     Der er lukket for køb af faste timer i denne sæson fra dags dato.

7.     Forretningsordenen underskrives, og vi beslutter, at det er et internt dokument, der opbevares i sekretærens arkiv.

8.     Evt.

*Fælles træning: Vi opfordrer DGI til at køre videre på samme måde. *Mentorer for nye medlemmer: Niels Peter sender besked til Mogens, når der kommer nye medlemmer i klubben. Mogens guider de nye medlemmer om aktiviteter m.m. og formidler en personlig kontakt til en af klubbens medlemmer.

Punkter til næste møde:

       Generalforsamling

       Tennissportens dag

       Standerhejsning

       Udkast til Visionsplan for 2018.

 

Referent Lissy Nørgaard 06.02.2018