Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Beretning til GTK 2017

Generelt:

2017 har været et godt tennisår for klubben. Det gælder både økonomisk, aktivitets-,trænings-, og medlemsmæssigt.
 ( medl total vinter 156/ ungdom 24)
Jeg blev valgt til formand og var godt klar over at det ikke var bare lige, men troede at jeg kendte meget til klubben efter mange års medlemskab og tidligere bestyrelsesposter- men tiderne skifter og forandres og det gør GTK heldigvis også-så det har været et spændende år. Jeg har heldigvis haft stor hjælp fra bestyrelsen mht gøren og laden uden dem havde tennisåret ikke været det samme. TAK for jeres hjælp og også fra jer medlemmer.

Efter generalforsamlingen fik vi de forskellige poster til bestyrelse og udvalg besat. En god fordeling som har virket fint hele året. Dog meddelte Poul Skovgaard efter et par bestyrelsesmøder at han ønskede at udtræde af bestyrelsen og vores 1 suppleant Preben trådte til i stedet. Tak for det Preben

Vi havde lidt startvanskeligheder udendørs med banelines, som bla.skyldtes problemer med automatisk vanding af banerne da vores pumpeteknik var gået i stykker.
Tak for hjælpen ved opstart til alle I mange medhjælpere, især tak til Poul Kjær for tromleføringen.
PS: Arbejdsdagen for opstart er fastsat til d 3. maj kl. 16.00

Dejligt at se de mange glade mennesker samlet om at komme i gang og byde tennis og foråret velkommen.
Tak for hjælp til nedtagningen som jo er lidt vemodigt.

Vi havde en udmærket standerhejsning kombineret med tennissportens dag som desværre ikke nåede at blive ordentlig profileret og derfor kom der kun få fremmødte til tennissportens dag. Standerhejsningen havde ikke det bedste vejr men de trofaste var mødt op og var med til at hejse flaget og synge de kendte strofer mens dannebrog gik til tops og markerede starten på udendørssæsonen, hvor vi heldigvis har banekapacitet nok og baner af en fin standard.

I løbet af sæsonen har der været aktiviteter som skulle styrke det sociale sammenhold men det kniber stadig med at få flere med. SÅ NYE IDEER til at engagere flere medlemmer ER VELKOMNE
Søndagsmatine har fået godt fat og har hele sæsonen været i gang, et godt initiativ hvor nye og kommende medlemmer har mulighed for at få spillet og en god snak. Tak til initiativtagerne. Et tiltag som jeg håber kan fortsætte, da vi er meget fokuseret på at byde og tilbyde nye kommende medlemmer et rigtigt velkommen i GTK.

Der har i sæsonen været flere klubaftner med vekslende spil og makkere for alle, her sammensættes holdene ved lodtrækning og der spilles løbende med forskellige makkere afhængig af om man vinder eller taber. Her kunne vi godt tænke os lidt inspiration til, hvordan vi måske kan gøre det lidt anderledes og endnu bedre.
Der har været venskabskamp mod Ørum en kamp hvor alle kan deltage. Venskabskampen foregår i år d 10 juni på vores anlæg.

Vi er ligeledes så heldige at Lissy og Ilse fortsat magter at arrangere det traditionsrige RIGTIGE KVINDER, som i år afvikles d 2. september.

Klubmesterskaberne blev afviklet lidt anderledes end tidligere år men med ca det samme deltagerantal som tidligere. Vi ønsker gerne at gøre det så attraktivt som muligt at deltage og håber at vi kan få flere med. Hvad kan / Skal vi gøre for at det lykkes?

Indendørssæsonen er forløbet flot, vi er nu ved at være i den situation at vi er ved at have nået maks antal vintermedlemmer, dette skyldes ikke mindst de mange udefra kommende medlemmer.

Hallen har fået udskiftet sandet og småreparationer af underlaget er blevet udført. Klubben har søgt midler til og fået bevilget dette fra Renoveringspuljen ,desuden er hallens vægge og spær blevet støvsuget. TAK for jeres tålmodighed især dem som ikke kunne benytte de bookede timer.

Ungdomsarbejdet kører rigtig fint, vi har heldigvis fremgang på ungdomssiden både sportsligt og antalsmæssigt—det er en vigtig del af klubben at der også gives plads til ungdommen og deres ønsker.
GTK skal være vært for et junior tour stævne på Djursland i januar 2018 som skal afvikles i Østrehallen på badmintonbaner. Har været afholdt til stor ros fra deltagere og forældre.
Der afvikles et lign. Junior tour i Ebeltoft her i 2018
Tak til hele træningsudvalget, trænerstaben med Poul og Jørgen i spidsen.

Klubhuset er rigtig hyggeligt og holdes pænt, samt hele det udendørs område. Fonden var så heldige at få bevilget penge fra renoveringspuljen til at få udskiftet yderbeklædningen. Renoveringspuljen som årligt er på 1 mill. kan ansøges af idrætshaller i hele Norddjurs en gang årligt og det var her Fonden havde søgt om midler til udskiftning.
Der er i 2018 søgt om ny belysning i hallen, men dette ønske er desværre ikke efterkommet.

Til almindelig orientering er det sådan at GTK lejer sig ind hos Fonden som ejer hal og klubhus og det er derfor fonden som ansøger puljen.

Vi har ligeledes indgået aftale med DGI om at deltage i Bevæg dig for livet, som indebærer flere forskellige tiltag som bla. Tennissportens dag.( klubudvikling, familie og voksen introduktionsspor, ungdomssatsning, div. Kurser og meget mere)


Økonomien har været fornuftig og vi kommer ud af året med et lille pænt overskud men det vil kassereren senere redegøre for med glæde.

At vi kan klare os både økonomisk og aktivitetsmæssigt skyldes det frivillige arbejde der bliver gjort, dette vil vi gerne styrke i de kommende år, ved at vore udvalg ikke kun skal bestå af bestyrelsesmedlemmer, men af jer som kunne tænke sig at deltage i et eller flere udvalg- altså mindre bestyrelsesarbejde, men nu mere arbejde i udvalgene.

Har I lyst til at give et nap med i et udvalg så meld jer endelig på banen, når vi laver opslag. Vi ønsker ligeledes at få forældre mere med i beslutningerne og vil derfor præcisere i kommende vedtægter, at forældre kan og skal gerne være repræsenteret i bestyrelsen. Vi ønsker en forældre også for den kommende valgperiode, og dette tillader vore nuværende vedtægter heldigvis.

Der har været ytret ønske om en udfordringstavle i klubben - jeg vil godt lige have de fremmødte medlemmers kommentarer til dette ønske?

Hvilke planer er der så for GTK i 2018 og fremover: ikke prioriteret

Fastholdelse af medlemmer
Nye medlemmer sommer (ca. 30 pr år)
Modtagekorps for nye medlemmer (mentor)
Endnu bedre fysiske rammer
Endnu bedre træningstilbud til voksne og ungdom
Flere aktivitetstilbud eks. /familietennis, foredragsaften omkring tennis kombineret med tennisspil,