Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde 16.04.2018

kl. 15.15 – 17.00 i klubhuset.

1.      Godkendelse af referatet fra 27.02.2018. Referatet godkendt.

2.      Nyt punkt: Udsendelse af GTK News om sommerkontingent m.v.  - 15. maj er deadline for betaling af kontingent. Arbejdsdagen den 3. maj, Tennissportens dag og Standerhejsning den 5. maj. De tre arrangementer annonceres i GTK NEWS. Jens udsender GTK News nu og opfordrer alle seniorer og juniorer til at møde op den 5. maj – og meget gerne spilleklare.

Den 3. maj tilmelding på listen i klubhuset eller til 21409677 / Lissys mobil

3.      Arbejdsdagen - torsdag 03.05.2018 kl. 15 - med spisning. Forårsklargøring af baner, opsætning af net m.v. Lissy laver en plan for dagens arbejde.

Niels Peter sørger for traktement (kyllinge menu) den 3. maj kl. 17.30. Mogens tjekker om alt nødvendigt udstyr til dagen er i hus.

Lines lægges af Mogens, Erik, Jens og Lissy m.fl. inden arbejdsdagen. Mogens kontakter os plus nogle flere vedr. tidspunkt for arbejdet.

Mogens efterlyser en tromlehjælper - arbejdstid 1 time pr. bane. Meld jer hos Mogens.

4.      Tennissportens dag er den 5. maj kl. 12 - 16. Aktivitetsudvalget tager initiativer til dagen. Nye ungdoms medlemmer får den 1. måned (maj) gratis. Træningsudvalget er aktiveret. Håber på, at der er mange juniorer til stede på anlægget på dagen. Haakon laver en pressemeddelelse til lokalavisen. Lone kontakter Haakon på haakonronnow@gmail.com  vedr. Facebook.

De fremmødte opfordres til at spille – se NEWS. Niels Peter sørger for drikkevarer. Birgitte og Mogens sørger for traktement – buffét.

Bestyrelsen forventes at stille op.

 

Nyt fra udvalgene:

 

Aktivitetsudvalget - Mogens og Birgitte har haft møde med træningsudvalget. Med punkterne: Vestre skole og standerhejsning. Noget for de unge. Der er trænerkursus på lørdag den 21. april fra 10-14 i Grenaa.

Baneudvalg – klargøring af baner er i fuld gang. Der lægges grus ud på banerne onsdag / torsdag. Der tromles i næste uge (Mogens er 1. mand på arbejdet og prøver at finde en tromlehjælper). Derefter skal der lægges lines (Mogens indkalder hjælpere – se ovenfor). Vand er tilsluttet. Det virker p.t. Elcon sender tilbud på nyt flowmeter til Jan Jûrgensen, da det gamle er særdeles ustabilt.

Træningsudvalget - møde afholdt med aktivitetsudvalget. Niels Peter kontakter Poul vedr. henvendelse fra Ole Hansen. Sponsorerede t- shirts udleveret til ungdomsspillere. Trænerkursus i Grenaa lørdag.

Klubhusudvalg – Ilse sørger for blomster til krukker.

Gulvet hos herrerne er meget slidt! Der bør skiftes rør i armaturer i hallen. Disse to opgaver drøftes med Fonden på mandag.

Sponsorudvalg - Sponsoraterne udløber pr. 30. april. Niels Peter gentegner / forsøger at gentegne de nuværende sponsorater og undersøger mulighederne for evt. nye af slagsen.

5.      Repræsentant til fondens bestyrelse. – Mogens og Lissy deltager i Fondens generalforsamling på mandag og foreslår bestyrelsens kandidater.

6.      Udkast til Visionsplan. Mogens mailer forslag til os. Vi drøfter forslagene på næste møde og – ”hvordan vi når i mål” - samt sætter en tidsramme for arbejdet.

7.      Evt. Vi drøftede persondataforordningen – gældende fra 25. maj. Møde den 16. maj i Allingåbro. Mogens deltager.

8.      Næste møde. 14. maj kl.15.30 – 17 i klubhuset.

 

Lissy Nørgaard

17.04.2018