Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Ordinær generalforsamling i Grenå Tennisfond den 23/4 2018

 

1.

Formandens beretning.:

Formanden indledte med at byde velkommen og konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med reglerne herfor.

Det forløbne år har været godt for Grenå Tennisfond – og dermed for Grenå Tennisklub. Hallen har været flittigt benyttet både til almindeligt spil og til træning for juniorer og seniorer. Fondens økonomi er god ikke mindst fordi Fondens bestyrelse sidste år besluttede at nedbringe Fondens gæld med 270.000 kroner, hvilket naturligt nok formindsker rentebyrden.

Endvidere har det været muligt med velvillig støtte fra kommunen at renovere klubhuset udvendigt, idet brædderne på vestsiden og sydsiden er udskiftet. Der er grund til at takke kommunen for den økonomiske støtte til renoveringen. Alle er vist tilfredse med, at vi valgte at få opsat rigtige træbrædder, således at klubhuset også efter renoveringen ligner sig selv.

I efteråret søgte vi kommunen om et betydeligt beløb til udskiftning af de eksisterende lysstofrør i hallen – i alt 144.750 kroner. Desværre har vi fået afslag fra kommunen – måske fair nok når man tager i betragtning, hvad vi de senere år har fået af kommunen. Formanden har skrevet til kommunen og udtryk forståelse for, at det i år ikke var Fondens tur til at modtage økonomisk støtte og samtidig udtrykt håbet om, at vi ved en senere lejlighed atter kan komme i betragtning til økonomisk støtte til vedligeholdelse af vores fine tennisanlæg.

Smertensbarnet lige pt. er bruseforholdene i begge bruserum.  Vi har fået udskiftet brusehovederne, og det har hjulpet lidt, men vi må nok se i øjnene, at vi inden alt for længe må foretage en større renovering af vandsystemet/brusesystemet i klubhuset for en gang for alle at få ordentlige badeforhold.

For et par måneder siden havde vi indbrud i klubhuset – skaderne var begrænsede og udbyttet af indbruddet ligeledes begrænset – men med en selvrisiko på 6000 kroner har indbruddet kostet os nogle ærgerlige og overflødige kroner.

Fra klubben har Fonden fået en henvendelse om, at gulvet i herrernes baderum trænger til at blive udskiftet. Endvidere er der ved specielle vind og vejrforhold problemer med regnvand, der trænger ind ved hoveddøren. Formanden kunne fortælle, at bestyrelsen har besluttet at få ny gulvbelægning i herrernes omklædningsrum – og muligvis samtidig i damernes, selvom gulvet hos damerne  er mindre slidt end hos herrerne. MHT. problemerne med regnvandet vil Fondens bestyrelse se tiden an.

Formanden er af Poul Erik Have blevet gjort opmærksom på, at der er blevet fundet op til 20 glasskår i sandet i hallen – de stammer formentlig fra knuste lysstofrør. Mogens fra klubbens bestyrelse kunne fortælle, at også han havde fundet glasskår i hallen – der er grund til at advare medlemmerne om, at der er en risiko for, at glasskår gemmer sig i sandet i hallen. Skulle man ved et uheld ramme et lysstofrør med en bold, skal man omhyggeligt opsamle nedfaldne glasskår, såfremt lysstofrøret er knust ved mødet med bolden.

Til slut takkede formanden GTK, at et godt og konstruktivt samarbejde mellem klubben og Fonden til gavn for alle tennisspillere i Grenå.

I forbindelse med formandens beretning drøftede generalforsamlingen, hvilke renoveringsarbejder man står overfor. Der var enighed om, bestyrelsen skal undersøge, hvilke muligheder der er for en gang for alle at få bruseforholdene bragt et hundrede procent  orden.

Der var endvidere enighed om, at bestyrelsen igen skal søge kommunen om midler til at opgradere/modernisere lyset i hallen. Dog skal man i ansøgningen understrege, at Fonden er indstillet på en vis grad af egenbetaling og på i et vist omfang at bidrage med arbejdskraft til projektet.

Desuden oplyste Torben B.S. at han har kontakt med Stena Line om at få flere svenske turister til Djursland. Grenå Tennisklub kan indgå i dette projekt ved at leje tennisbaner ud til svenskerne som et led i en attraktiv turistpakke. Torben er tovholder på den del af projektet (som er på et tidligt planlægningsstadium) som vedrører Grenå Tennisklub.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

 

2.

Kassereren gennemgik regnskabet, der atter i år kan fremvise et pænt overskud – der er således penge til den løbende vedligeholdelse af klubhus og tennishal.

Klubbens betaling for leje af hal og klubhus fortsætter uændret.

Regnskabet blev godkendt.

 

3.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Torben Bach Sørensen og Henrik Nordbek. Begge blev genvalgt for en ny toårig periode.

Desuden blev Niels Peter Meldgård af Grenå Tennisklub udpeget til en toårig periode som den ene af klubbens to repræsentanter i Fondens bestyrelse. Når Niels Peter ved dette års generalforsamling blev udpeget til en toårig periode skyldes det, at klubbens to repræsentanter skal vælges forskudt, hvilket der nu bliver mulighed for, idet Jan M.H. der er klubbens anden udpegede repræsentant i Fondens bestyrelse, blev udpeget i 2017.

 

4.

Peter Skov Nielsen blev genvalgt som revisor.

 

5.

Lars Sloth blev med akklamation genvalgt som suppleant – han har senere accepteret valget.

 

Herefter kunne formanden afslutte generalforsamlingen og takke god ro og orden – trods alt!

 

Henrik Nordbek

Formand for Grenå Tennisfond