Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

RESERVATION AF HALTIMER:

 

Nu er det tid til at reservere hal timer for den kommende vinter.

På hjemmesiden under ”Halskema” kan I se reservationerne fra sidste år.

Man kan inden den 25. September genreservere sidste års tid.

Herefter er det først til mølle princippet.

Undtagelse:

GTK ønsker at flest mulige medlemmer får den tid de ønsker i hallen. Vi vil derfor i positiv dialog med vore medlemmer forsøge at opnå dette - hvorfor nye haltime ønsker, der overlapper sidste år halreservationer, skal være os i hænde senest den 25. september.

 

 

SÅDAN RESERVERER MAN HALTIMER:

I skal sende en mail til torben@bachsoerensen.com med angivelse af navn(e), spiller nummer(re) på alle der skal benytte tiden og den faste hal tid i ønsker primært og evt. 2. prioritets tidsønske.

Når tiden bekræftes, skal kontingent og hal timer straks betales.

Vi henstiller til vore medlemmer om at e’n enkelt person indbetaler et samlet beløb for de bekræftede haltimer – og angiver hvilken tid der betales for.

Ligeledes vil det være praktisk for vor kasserer hvis betaling af kontingent ikke sammenblandes med betaling af haltimer.

Først når kassereren har registreret modtagelsen af indbetalingerne er reservationen gældende. Man kan altså ikke spille i hallen før kontingent og timer er betalt.

Hvis et medlem ikke ønsker at spille indendørs eller betaling udebliver, vil medlemmets chip blive deaktiveret.

Pas dog på chippen da den kan genaktiveres når du bliver medlem igen.

Se i øvrigt kontingent regulativet om priser og regler for vinter sæsonen nedenfor.

 

 

PRISER:

Minier: (1999 - ) kr. 325

Juniorer: (1991 – 1998) kr. 525

Studerende: (u/25 år) kr. 650

Seniorer A kr. 850

Seniorer B (62 år og derover) kr. 650

Timeleje tennishallen: kr. 400

Nøglechip kr. 100 *

*(Hvis du mister din nøglechip koster en ny 100 kr.)

Familie: 2 voksne + 1 barn kr. 1775

Familie: 2 voksne + 2 børn kr. 1900

Faste hal timer om vinteren:

A timer kr. 800

B timer kr. 500

KONTINGENT:

 

Betaling af kontingent, faste hal timer og nøglechip indbetales på kontonr. 7320 1228860 med angivelse af navn og medlemsnummer.

Kontingentregulativet findes på www.gtk.dk/kont.htm

 

VINTERSÆSON:

Fra 1. oktober 2011 til 30. april 2012

 

 

RIGTIG GOD VINTERSÆSON

Med venlig hilsen

Torben Bach Sørensen

Formand for Grenaa Tennis Klub

Email: torben@bachsoerensen.com;

Mobil: 2047 6247