Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde 14.05.2018

kl. 15.30 – 17.00 i klubhuset.

Afbud Erik og Lone, Jan.

1.       Referatet 16.04.2018 blev godkendt

2.       Der er 70 betalende sommermedlemmer p.t.

3.       Budget og regnskab (Niels Peter) – vi har p.t ingen grund til bekymring. Budgettet holder.

4.       Evaluering af arbejdsdag – stor tilfredshed med fremmøde, arbejdsindsats og arbejdets gennemførelse. Alle opgaver blev klaret. Fint traktement. Stor tak til de fremmødte medlemmer for flot arbejdeJ

Tennissportens dag / Standerhejsning var en gedigen succes med stor tilslutning (flere end 40 fremmødte). En dejlig solskinsdag, hvor der blev spillet tennis af store og små på de ”nye” baner. Klubben fik nye medlemmer, og Grenaa Tennisklub bød gamle og nye medlemmer velkommen til sommersæsonen med champagne m.m.

Juniorturneringen om søndagen var også en rigtig dejlig dag. Der var 12 fremmødte. Lone stod for traktementet, som blev vel modtagetJ

5.       Mogens har sendt os et udkast. Som vi arbejder videre med på kommende bestyrelsesmøder.

6.       Bordet rundt – Træningsudvalg har fået haltid hos GIC fredage fra 16-18.

Aktivitetsudvalget - se planen på opslagstavlen og hjemmesiden.

Baneudvalget – vi skifter / reparerer vander på banerne 2/3. Måske for megen grus på bane 2. Den tromles og evt. overflødigt grus fjernes. Den grønne bevoksning på skråningen foran klubhuset beskæres, så stensætningen kommer til syne igen.

7.       Bane 5 – skal de ekstra lines bevares eller rykkes op? Mogens spørger Poul / hjælpetrænere om banen bliver brugt.

8.       Parasoller repareres eller udskiftes - Mogens spørger HP om parasollerne kan repareres.

9.       Evt.  - Mogens stiller 5 ketsjere (markeret låneketsjere) plus bolde i klubhuset.  

10.   Næste møde - 19. juni kl.15.30 - 16.30 i klubhuset.

                14.05.2018 / Lissy