Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   28-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde 19.06.2018

kl. 15.30 – 16.30 i klubhuset.

Klubaften kl. 17- 19.30

Fraværende: Jan

Ekstra punkt. Orientering om træneropsigelse. Poul har valgt at frasige sig trænerjobbet med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsen vil gerne takke Poul for arbejdet med de unge spillere og sender ham en gave (Mogens).

Ved sommerafslutningen for træningen næste torsdag tager Lone, Mogens og Niels Peter initiativ til dette.

1.      Referat fra 14.05.2018 godkendt. Opfølgning på punkterne 7 og 8. Bane 5 bevares som hidtil indtil videre. Parasoller er repareret af HP og Mogens.

2.      Sommermedlemmer (Niels Peter). Der er en fremgang i medlemstallet i forhold til sidste sommer. Vi har p.t. 115 medlemmer heraf 23 ungdomsspillere.

3.      Budget og regnskab (Niels Peter). Budgetterne holder. Regnskabsstatus – ”det ser fornuftigt ud”

4.      Bordet rundt - herunder nyt fra de udvalg, man sidder i.

Sponsorudvalget: tager kontakt til nye og gamle sponsorer i næste uge.

Aktivitetsudvalget: konceptet med Vestre skole kan udvides til de øvrige skoler. Der må gerne være flere sociale aktiviteter for de unge spillere og gerne i samarbejde med forældrene ex. nattennis.

Søndagsmatiné starter op igen til august.

Familietennis én gang om måneden - mere reklame for aktiviteten (Lone, Birgitte og Mogens).

Baneudvalg: banerne og trapperne er luget af vore gymnasiepiger (IB elever, som udfører frivilligt arbejde i tennisklubben). Det sparer os for en gang sprøjtning. IB pigerne har også malet bænke, og Per fra GIC slår græs og fylder grus i hullerne langs banerne 3 og 6 samt slår beplantningen på skråningen nedenfor klubhuset.

5.      Samarbejdsaftalen mellem Fonden og GTK – Jens finder en dato for aftalens indgåelse, og for en god ordens skyld bør aftalen underskrives.

6.      Klubturnering (Jan). Jan og Mogens udarbejder et forslag, som mailes rundt til bestyrelsen til evt. kommentarer med udgangspunkt i flg.:

·         Turnering over 3 uger – de sidste 3 uger i august.

·         Finaledage 8. / 9. september

·         Én fast ugedag for singler. Én fast ugedag for doubler. Èn fast ugedag for mix.

7.      Evt. Jens opdaterer hjemmesiden med nye trænerdata og en ny aktivitetsliste.

8.      Næste møde: 6. august 15.30 – 17.

 

 

Lissy Nørgaard

20.06.2018