Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-08-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde 06.08.2018

kl. 15.30 – 17.00 i klubhuset.

Afbud: Erik Christiansen

Fraværende: Jan Hansen

GTK News udsendes nu: Juniortræning, aflysning af Søndagsmatiné. Klubmesterskaber 2018 og Rigtige kvinder den 2. september. Mogens sender mail til Jens.

            1.      Godkendelse af referat fra 19.06.2018. – Referat godkendt

2.      Økonomi og budgetter fra udvalgene (Niels Peter).

Status fra 7.juli. Vi mangler driftstilskuddet fra kommunen. Niels Peter skriver til kommunen.

Budgettet holder, og de enkelte udvalg holder også deres budgetter.

3.      Medlemstal denne sæson sammenlignet med 2017? (Niels Peter).

Vi har 132 medlemmer p.t. mod 112 i 2017. 25 juniormedlemmer mod 12 ungdomsspillere i 2017.

4.      Klubturneringens afvikling herunder traktement m.v. Opslag om klubturneringen på tavlen i klubhuset. Tilmelding senest den 13. august. Sponsorer informeres af Niels Peter om evt. deltagelse i klubturnering. Lone og Mogens er ansvarlige for finaledagens afvikling. Mogens sørger for traktement på spilledagene. Birgitte og Lissy deltager i den udstrækning, de kan.

5.      Junior træningen august til oktober (Træningsudvalget). Der har været afholdt møde i Træningsudvalget med Ole Hansen  - vores nye træner.

Der er juniortræning om torsdagen fra kl. 16-18 resten af sommersæsonen. Fra 1. september har vi Hallen i Idrætscentret til skumtennis med de yngste spillere. 5 baner i to timer.

Hvis praktisk hjælp til træningen ønskes, kontakter Ole bestyrelsen. Mogens og Ole kontakter forældre vedr. hjælp til træning og sociale arrangementer.

Afslutning på sommersæsonen for juniorer planlægges af Træningsudvalget i samarbejde med Bestyrelsen.

6.      Nyt fra udvalgene:

Lone sender en melding ud på Facebook, at træningen starter på torsdag.

Der er is på dagenJ Jens reserverer 3 baner i to timer på torsdag.

Frustrationer hos Aktivitetsudvalget: Der er for få deltagere til åbent hus arrangementer. Gode ideer efterlysesJ

Heidi fortsætter rengøringen.

Baneudvalget: Per fra GIC udfører det mest nødvendige luge arbejde for klubben. Lissy fører tilsyn. Bane 1 kan ikke sluge mere vand derfor håndvanding af bane 1.

Nat-vandingstiden på banerne er øget her i sommervarmen.

7.      Næste møde. Torsdag den 13. september. kl.16-17. Klubaften fra kl. 17 med traktement. Niels Peter sørger for traktement. Aktivitetsudvalget sørger for reklame for sidste aktivitetsaften.

Lissy 06.08.2018