Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   15-09-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde 13.09.2018

kl. 16-17.30 i Klubhuset

Fraværende: Lone – Mogens kontakter Lone.

Jan er med fra punkt 4

1.     Godkendelse og opfølgning på referat fra 06.08.2018. Referat godkendt,

Vi har modtaget det budgetterede driftstilskud fra N.K.

Sponsorater overgår til Lissy. Det nødvendige materiale sender NP til Lissy.

2.     Jens udsender GTK News om vintermedlemsskab og køb af haltider.

Udsendelse finder sted dags dato. Medlemmernes ønsker om faste haltider senest den 21. september. Betaling af tildelte tider senest den 26. september. Betaling af medlemskontingent senest den 1. oktober. Det vil ikke være muligt at tilkøbe faste haltider efter den 1.oktober.

Sponsorernes mailadresser skal stå på maillisterne, så de modtager GTK News.

3.     Sommerafslutning for juniorer finder sted dags dato. Træningsudvalget tager en snak med Ole (træner) i dag og aftaler træningen i vintersæsonen samt et nyt møde / formøde til bestyrelsesmøderne. Ole er på ferie de næste 14 dage. Jørgen Olesen deltager i junior træningen i den udstrækning, han kan.

Træningsudvalget (kort møde efter bestyrelsesmødet): Vintersæsonen for juniorer består af 2 timer om torsdagen fra 16-18 og 1 time om mandagen fra 16-17. Træningsudvalget mødes med træneren om torsdagen og/eller mandagen kl. 15.45 de dage, vi har bestyrelsesmøder.

4.     Regnskab herunder udgifter til rengøring og træner - Vi har p.t. 133 medlemmer. Træningsudvalget, som nu består af Mogens, Jan og Erik (Niels Peter træder ud af træningsudvalget grundet manglende tid) laver et aftalepapir for træneropgaver, udgifter til træner og hjælpetrænere. Udgifter til rengøring – uændret.

5.     Klubaftnerne har ikke haft den fornødne tilslutning, og flere aftner er blevet aflyst. Forslag / gode ideer til disse aftner efterlyses. Der er ingen klubaftner i vintersæsonen.

Klubturneringen har været rodet, og medlemmerne har forsømt at give besked til klubledelsen og hinanden ved flytning af kampe / forhindringer / aflysninger m.m. Dette har medført frustrationer dels hos klubledelsen dels de medlemmer, der ikke kunne spille på aftalte tidspunkter.

 

 

De mange aflyste og flyttede kampe - uden den nødvendige kommunikation til klubledelsen - har medført, at bestyrelsen er gået i tænkeboks. Nogen social begivenhed blev det jo langt fraL

Spørgsmålet er: Skal vi overhovedet bruge krudt på en klubturnering næste år?

 

Rigtige Kvinder: I år var det 14. gang, vi afholdt turneringen den første søndag september. Det er en stor succes, og der var 42 deltagere fra tennisklubber fra hele Djursland, Aarhus m.fl. Vi havde 47 tilmeldinger, men måtte sige nej til de sidst tilmeldte. En fantastisk dagJ

 

6.     Skolernes motionsdag 12/10 kl. 8-12 med Vestre skole. Birgitte giver Kirsten Mandrup besked. 24 elever kan deltage. Det er et udendørs arrangement, som må aflyses, hvis det regner. Jan og Erik er klubbens repræsentanter på dagen og sørger for ketchere og bolde samt alm. færdselsregler på klubbens baner. Ingen betaling.

7.     Arbejdsdag med spisning er fredag den 3. november kl. 15 -18. Niels Peter sørger for drikkevarer og guldkyllinger. Lissy laver opslag med arbejdsopgaver og leder slagets gang. Mogens medbringer trailer og leder arbejdet på banerne.

Næste møde er torsdag den 25.oktober kl. 16-17.30

 

Grenaa Gymnasium har lånt anlægget mandag den 17. september kl. 9-11. Sune kontakter Niels Peter vedr. nøgle.

 

 

Lissy Nørgaard

14.09.2018