Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grenå Tennisfond
Afholdt onsdag den 14/9 2011 i klubhuset.
Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt.

1.
Formanden: Siden sidst:

Formanden bød Erik Christiansen, der er udpeget som GTk´s repræsentant i bestyrelsen velkommen til arbejdet.

Formanden omtalte herefter kort aftalen mellem GTK og Fonden om opgavefordelingen mellem Fonden og klubben.
Aftalen synes af fungere efter hensigten.

Herefter omtalte formanden de problemer, der har været i sommerens løb med utætheder i taget. To reparationer af taget har været nødvendige.

2.
Kassereren gennemgik kort regnskabet og betegnede den økonomiske situation for Fonden som sund.

3.
Jan gjorde rede for status med hensyn til taget. Fonden har modtaget et tilbud fra Tømrerfirmaet Kim NIelsen på en total fornyelse af taget - udgift ca 50000 kr.

Bestyrelsen drøftede, om tiden er inde til at en total renovering af taget. Taget er gammelt og man risikerer gentagne tilfælde af utætheder med småreparationer til følge. Når man inden for få år under alle omstændigheder skal have et nyt tag, var der enighed i bestyelsen om, dels at tiden er inde til at forny taget, dels at Jan skal prøve at indhente andre tilbud fra større Århus - firmaer
Bestyrelsen drøftede muligheden for at søge kommunalt tilskud til renoveringen af taget - Torben overvejer mulighederne og kontakter eventuelt kommunen.
Det er bestyrelsens håb, at et nyt tag vil være på plads inden vinter.

4.
Eventuelt:
Bestyrelsen besluttede , at Erik Christiansen fremover har ansvaret for tilsyn med bygningerne, således at Jan kun skal tage sig af tilsynet med de tekniske installationer.

Herefter sluttede bestyrelsesmødet i god ro og orden.

Henrik Nordbek
formand for Grenå Tennisfond.