Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   27-10-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde 25.10.2018

kl. 16 – 17.30 i klubhuset.

1.       Referat fra 13.09.2018 er godkendt, og Erik Christiansen indtræder i i bestyrelsen i stedet for Lone W. 

2.       Drøftelse af vedtægtsændringer fra 2019. Vi har udarbejdet et forslag, som vedlægges dette referat. Det rettes til / godkendes på næste bestyrelsesmøde i december måned – bilag vedlagt.

3.      Tildeling af timer er afsluttet og alt er forløbet planmæssigt. Søndag morgen frigøres. Der er p.t. 115 betalende medlemmer. Manglende kontingentbetaling fra ca. 10 medlemmer. Der er solgt flere timer end sidste år, og det betyder bedre økonomi for klubben. Dog har Fonden fået flere udgifter til el og varme i hallen grundet den større aktivitet i hallen. Vi sætter den samlede økonomi på dagsorden i december måned, når Niels Peter har fået lavet og rundsendt et anslået budget til bestyrelsen.

4.       Sponsorkontrakter – vi har p.t. 6 kontrakter i hus for de næste 3 år. Lissy har sendt kontakter til yderligere 3 sponsorer. Vi afventer deres svar. Lissy kontakter 3 nye sponsorer for at høre om deres interesse.

5.       Nyt fra udvalgene.

Træningsudvalget: Træningsudvalget havde et kort møde inden bestyrelsesmødet. Ole Hansen er sygemeldt.  Jørgen Olesen træder til som træner dags dato sammen med David. Næste torsdag er David træner. Mandagens junior træninsgstid er suspenderet indtil videre – Jens ophæver baneblokeringen. Der er mulighed for gratis træning i Idrætscentret på fredage fra kl. 16-18. Mogens, Preben og Elsebeth står for træningen. Mogens står for udmeldingen til børn og forældre samt pressen, så tilbuddet bliver kendt.

Mogens sender mail til Niels Peter om afviklede træningspas, så trænerne kan få udbetalt løn. Træningsudvalget holder møde med Ole, så snart han er ”på banen” igen.

Baneudvalget: Faktura på afviklede timer for banepleje og pleje af udenomsarealer fra GIC er sendt til Niels Peter. Der har kun været få reparationer af banelines i denne sæson, så stor ros til GIC og vores banemand Mogens med hjælpere for perfekte baner i sommer sæsonenJ

Ros til Jens Nørgaard og Lars Kirk for fejning af hallen hver tirsdag.

Rengøring af hallen på arbejdsdagen, hvis Mogens ikke når det inden da.

Aktivitetsudvalget:  Må konstatere, at klubturnering endnu ikke er færdigspilletL

PR udvalget: Medlemslisten ønskes tilgængelig for alle i et lukket forum. Mogens spørger DGI. Jens får besked fra Mogens, om det er muligt at lægge listen på Google drev.

6.       Næste møde:  Torsdag den 6. december kl. 16-17.30.

7.       Evt. - det er ok. med adm. booking af timer til turnering i forbindelse med julefrokosten. Aftal nærmere med Jens Aarkrog.

2 udendørs lamper på hallen og lyset i nødudgangen i hallen er uden lys. Mogens kontakter Jan J.

Lissy skriver til Henrik v/ Fonden om muligheden for at søge om LED belysning i hallen fra NRGI´s værdipulje.

Tennissportens dag den 4. maj 2019.

Tak til GT fra Vestre skole v/Kirsten Mandrup, der gæstede klubben den sidste fredag inden efterårsferien. Jan og Erik var til stede ved dette arrangement, så takken sendes videre til demJ Lissy og Birgitte undersøger markedet for nye havemøbler inden næste møde.

 

Lissy

                                                                                                                                                      26.10.2018