Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   09-12-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde 06.12.2018

kl. 16 – 17.30 i klubhuset.

Afbud: Jan og Erik.

Stor tak til Birgitte for pynt og lys i klubhuset.

1.      Godkendelse og opfølgning på referat fra 25.10.2018.

·         PR træningsudvalg – Mogens har skrevet til ugeavisen om træning i Idrætscentret om fredagen frem til 1. januar.

·         Løn til trænere – Mogens giver Niels Peter besked inden jul.

·         Rengøring hallen – Mogens køber en ny støvsuger til opsamling af affald i hallen. Mogens aftaler med Heidi, at hun gør rent i hallen den torsdag, hvor børnene holder juleafslutning.

·         Medlemsliste på Google Drev – Jens har sendt mail ud, og det fungerer. Dog er der er ikke mange, der har benyttet sig af muligheden.

 

2.      Bilag til evt. vedtægtsændringer 2019 vedlagt referatet 25.10.2018.  De foreslåede ændringer er nu godkendt, og Jens sætter ændringerne ind i Styrelsesvedtægterne, så forslaget til de nye vedtægter kan udsendes med indkaldelsen til Generalforsamlingen.

 

3.      Den samlede økonomi. Niels Peter har lavet et samlet budget, og det er rundsendt til bestyrelsen inden mødet.

·         Vi besluttede at hensætte 25.000, - kr. til køb af nyt skur, renovering af minitennisbanen og hegnet omkring banen samt renovering af området ved cykelstativerne.

·         Birgitte og Lissy køber nye haveborde, der matcher de nye havestole samt opslagstavler og rammer.

·         Vi overfører 10.000, - kr. ekstra til Fonden i halleje. Vi foreslår Fonden at beløbet bruges til at øge egenfinansieringen, når der søges midler fra NRGI`s værdipulje i marts måned til ledlys i hallen.

·         Niels Peter sender regnskab til Norddjurs Kommune samt indberetter medlemstal til DGI senest 1. februar 2019.

·         Budgetbilag fra alle udvalg udarbejdes til næste bestyrelsesmøde i januar.

·         Regnskab samt budget hvert kvartal på bestyrelsesmøderne i 2019.

Nyt fra træningsudvalget: Jørgen Olesen er trådt til som træner grundet Oles sygdom. Der er reserveret tid om søndagen fra kl. 11-13 i december og januar til træning v/ Jørgen. Mogens kontakter DGI m.h.p. at få en tennistræner til Grenaa 1 gang pr. måned eller ved behov.  Mogens sender spillermødeliste til NP for at sikre, at alle er medlemmer.

Baneudvalget orienterede om træfældning v/ GIC, Hede Danmark og Norddjurs Kommune i området primo december. Der skal fældes en del træer grundet faren for, at de vælter i en storm. Der er en del udgåede træer i området, som også skal væk. De fældede træer skal ligge 1-2 år, inden de laves til flis. Træfældningen er uden omkostningerne for Grenaa Tennisklub.

EVT. og nyt møde: Julefrokost og bestyrelsesmøde den 28. januar kl. 17.30 hos Mogens.

Generalforsamling den 18. marts kl. 19. Formøde kl. 18. Mogens sørger for en dirigent.

Tennissportens dag den 4. maj.

Niels Peter tjekker og fixer boldmaskinen.

Punkter på de næste møder: januar mødet: Generalforsamling, februar mødet: Demonstration af klubsystem.