Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   30-01-19

 

Referat fra bestyrelsesmøde 28.01.2019

Kl. 17.30 -19.00 hos Mogens

Fraværende: Jan Hansen.

 

v  Beredskabsplanen ajourføres på februar mødet.

v  Hjertestarter tjekkes på februar mødet.

v  Demonstration af Klubsystem udskydes til et senere møde.

 

1.      Godkendelse og opfølgning på referat fra 06.12.2018:

Ny lader til boldmaskine - Mogens bestiller.

Opfølgning på økonomi – er sket.

Spillermødeliste - Mogens har sendt til NP.

Dirigent til generalforsamlingen - Jørgen Olesen er spurgt og har indvilliget.

 

2.      Planlægning af generalforsamlingen den 18. marts kl. 19.

ü  Jens udsender dagsorden og forslag til vedtægtsændringer senest den 1. marts.

ü  Annoncering af generalforsamling er på hjemmesiden - JAA.

ü  Opslag om generalforsamling i klubhuset sammen med referat - NØ.

ü  NP sender godkendt regnskab til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og sørger for opslag i klubhuset.

ü  Bestyrelsen holder formøde med dirigenten kl. 18 den 18. marts, og NØ bestiller smørrebrød til formødet.

ü  BN sørger for traktement  - det spiselige - til generalforsamlingen.

ü  NP sørger for drikkevarer og gave til dirigenten.

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

 

Dirigent: Bestyrelsen foreslår Jørgen Olesen.

Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Lissy.

Formandens beretning: Vi får et udkast fra Mogens og kommenterer undervejs.

Kassererens beretning: NP sender godkendt regnskab til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag. - Vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

Andre forslag.?

Vedtagelse af kontingentregulativ. Uændret kontingent - bestyrelsens forslag.

 

På valg:

Mogens - genopstiller.

Jens – genopstiller.

Erik - genopstiller.

Lissy - genopstiller.

 Jan - Mogens spørger Jan.

Mogens undersøger suppleant spørgsmålet og vedtægtsspørgsmålet.

Andre valg – se vedtægter.

Der er en let anretning ved årets generalforsamling.

 

Eventuelt:

På generalforsamlingen ønsker vi input fra medlemmerne til aktiviteter og til klubmesterskaber.

Følgende opfordring i dagsordenen til medlemmerne:

Kære medlem, det er din forening, og det er nu, du skal trække i arbejdstøjet og gøre en indsats for at hjælpe til i klubben. Bestyrelsen regner med dig til generalforsamlingen.

 

3.      Budgetforslag fra alle udvalg.  Fra træningsudvalg 26.000, kr. Baneudvalg 29.700, kr. Aktivitetsudvalg 5000, kr. Træningsudvalget kommer med et detaljeret oplæg til næste møde.

4.      Bordet rundt – nyt fra udvalgene – det nåede vi ikke.

5.      Næste møde:

Torsdag den 21. febr. kl. 16.30 - 18.00 i klubhuset. Vi skal drøfte de sidste ting vedr.

Generalforsamlingen og opstarten af udendørssæsonen.  

 

Vi afholder konstitueringsmøde lige efter generalforsamlingen.

                                                                                                                

Lissy

                                                                                                                 29.01.2019