Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   25-02-19

 

Referat fra bestyrelsesmøde 21.02.2019

kl. 16.30 -18.00 i Klubhuset

Godkendelse og opfølgning (herunder beredskabsplanen og hjertestarter) på referat fra 28.01.2019. Boldmaskinen nyt batteri klares af NP, spillermødeliste sendes til NP af Mogens. Beredskabsplanen tjekket, og Hjertestarter får nyt batteri. Referat godkendt med ovennævnte tilføjelser.

 

Søndagsmatiné v/ Preben og Elsebeth

Aktivitetsudvalget vil meget gerne benytte sig af deres store hjælp og vil bede dem om at deltage i aktivitetsudvalgets møde for planlægning af sommersæsonen. Preben og Elsebeth bliver inviteret til det næste møde.

 

Opfølgning på planen for generalforsamling i marts – se sidste mødereferat.

·         Beretningen - Mogens sender et udkast 2 til bestyrelsen til kommentering. NP præsenterede regnskab 2018, som bestyrelsen godkendte, og NP kontakter nu revisor.

·         Indberettet til Norddjurs Kommune 172 medlemmer pr. 31.dec.2018 (tallet er sommermedlemmer + vintermedlemmer) – NP sender listen til Mogens.

Bordet rundt – nyt fra udvalgene.

Baneudvalget: GIC er allerede nu i gang med forårsklargøringen, og vi håber at de bliver klar lige inden påske, så vi kan få tromlet og lagt lines i god tid inden åbningen af banerne den 4. maj.

Forårets arbejdsdag (lægning af lines, redskaber og havemøbler sættes frem, der luges og pudses vinduer) bliver fredag den 26. april kl. 15-18 med spisning.

 

Træningsudvalget har haft møde med træner Jørgen Olesen. Træningsudvalget vil finde / opsøge kompetente og interesserede seniorer og motionister, som vil tage én eller flere juniortræningsdage med baggrund i emner, som Jørgen Olesen har beskrevet. Der vil blive arrangeret et gratis trænerkursus med professional DGI træner for medlemmerne på denne spillerliste. Spillerlisten bliver drøftet på næste bestyrelsesmøde.

 

Badminton spillere fra Grenaa Badmintonklub får det samme sommertilbud som sidste år og udsendes til GBK spillere ved sæsonstart. NP og Mogens drøfter de nærmere detaljer.

 

Aktivitetsudvalget har ikke holdt møde endnu.

Sponsorudvalget: nye sponsorer kunne måske være Intersport og 30’eren.

 

Evt.

Stafet for livet er aflyst i 2019. der manglede tovholdere til de forskellige aktiviteter.

Møde i Norddjurs Idrætsråd – Mogens deltager.

Hvis man ønsker at deltage i Netværkskursus for tennisklubber (DGI) 6. marts i Grenaa- meld dig til Mogens. Erik Christiansen er med.

Henvendelse til Fonden vedr. ansøgning om ledbelysning i Hallen og et evt. besøg i Aarhus for at se en ledbelyst tennishal. (Lissy skriver til Henrik).

Næste møde er konstitueringsmødet efter generalforsamlingen. På næste ordinære møde er der flg. punkter.

*Tennissportens dag.

*Åbning af tennisbaner.

*Administrationssystemer.

*Gennemgang af trænerliste og opstartskursus med DGI træner ex. Anders.

 

21.02.2019/ Lissy