Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   20-03-19

 

Beretning til GTK 2018

Generelt:

2018 har været et godt tennis år for klubben.
Efter en del år på bagen som formand er jeg blevet  klogere på GTK, men der dukker stadig opgaver og ting op som overrasker og kræver aktion.
Jeg er heldig at have nogle gode bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af klubben som hjælper til med at løse opgaverne.

Der skal derfor lyde en stor TAK til alle. Jeg ville gerne takke hver enkelt men jeg er sikker på at I selv er klar over hvad I betyder for klubben.

Det er dejligt at mærke at alle betragter klubben som deres og derfor passer ekstra godt på GTK.

Vi har haft en lille fremgang i medlemstallet i sommer- og vintersæsonen og det være sig både unge som voksne.

Vi har i forbindelse med indgåelse af aftale med DGI omkring indsatsområdet BEVÆG DIG FOR LIVET har vi et mål om 30 nye medlemmer pr. år. I 2017 var vi 156 medlemmer og i 2018 var medlemstallet 172 medlemmer – så vi er godt på vej til at kunne opfylde vores mål.
Det vil være godt for klubben at få flere medlemmer. Så kære medlemmer hjælp os med at opfylde dette mål.

Samarbejdet med fonden fungerer fint og jeg føler at de ting/forbedringer som vi bringer frem bliver der lyttet til og taget aktion på.

På det økonomiske plan er vi også tilfredse. Men mere herom, når kassereren kommer med sin beretning.

Vi havde en fin standerhejsning kombineret med tennissportens dag som blev en stor succes med mange fremmødte og efterfølgende nye medlemmer.

Så alt i alt er det gået godt i 2018.

 

Baneudvalget

Vi kan med rette være stolte af et flot anlæg.
Udendørsbanerne har ikke mindst takket været et fantastisk forår og flot sommer klaret det i hele sæsonen med færre banemandstimer

Samarbejde med GIC har bevirket, at vores anlæg har været klargjort og trimmet og set godt ud i hele udesæsonen. Så stor tak til GIC for deres indsats. Et samarbejde med Grenaa Gymnasium, og 4 IB elever har også betydet at ukrudtet aldrig fik fat

Tak for tromleføringen mm………

Stor tak især for hjælpen til klubbens medlemmer, når der indkaldes til de 2 arbejdsdage, der er en uvurderlig hjælp, I yder på disse to dage.

Det er dejligt, at mange føler at GTK er deres klub og derfor tager ansvar for klubben og er flinke til at passe på og melde, når noget ikke er i orden

Fonden havde indsendt ansøgning til NRGI om økonomisk hjælp til nyt led lysanlæg i hallen, men ansøgningen blev desværre ikke efterkommet.

Der er som tidligere år indkøbt materialer til banevedligeholdelse, men vi kan også konstatere, at vi har fint med udstyr til alle baner ude som inde.

Udvalget har været inviteret på besigtigelsestur med GIC( Valdemar) vedr. træfældning omkring anlægget og vi blev enige om en let fældning  specielt de udgåede og skæve træer skulle væk. De træer som vi ønskede fældet blev markeret, men da entreprenøren ( hedeselskabet) kom og foretog træfældningen kørte de blot gennem området med den store maskine og fældede ukritisk træerne på deres vej frem- så det har været helt ude af vores hænder.

Fonden havde indsendt indsendt ansøgning til NRGI om økonomisk hjælp til nyt LED lys i hallen, men ansøgningen blev desværre ikke efterkommet

Trænings og turneringsudvalget.

Vinter/sommertræningen har været ledet af Poul Skovgaard og Ole Hansen, og der har været pæn tilslutning til træningen for ungdom. Desværre meldte Poul trænergerningen fra efter sommerferie start og ønskede ikke at fortsætte sit arbejde i GTK
Ole Hansen overtog derfor træningen sammen med Lasse og David som hjælpetrænere.

Ole Hansen blev efter en ferietur alvorligt syg og Jørgen Olesen er trådt til og har forestået hele vintertræningen - uden hans hjælp havde klubben stået i en svær situation . Jørgen har formået at holde gejsten oppe på de ca 8-10 spillere som træner torsdage fra kl 16-18 og de unge tilbydes også træning søndage.

Jørgen Olesen er jo også vores faste træner til voksne spillere, og der har heldigvis også været stor efterspørgsel efter dette i løbet af året.

Preben og Elsebeth – nogle af vores trofaste medlemmer og hjælpere-har været med til at skabe spil og træning for alle - så bestyrelsen er af den opfattelse, at der har været træningsmuligheder for alle, som har ønsket noget ekstra.

Efter ønske fra den tidligere træner Poul havde klubben reserveret 2 timer fredage fra kl 16-18 til skumtennis for ungdom og voksne. Vi har igangsat aktiviteten og har haft et fåtal trofaste spillere som har hygget sig. Vi har grundet dette arrangement alligevel været heldige at få tre nye ungdomsmedlemmer.

Indrømmet -  vi havde håbet på større tilslutning og forsøger at få flere interesserede ved uddeling af flyers.

 

Klubmesterskaberne blev afviklet på anden måde end tidligere, men det har desværre ikke været nogen succes, så det skal gentænkes.

Men vi fik da kåret klubmesterskaber i HS og HD

Der har været afholdt turnering mod Ørum /AC Norddjurs – en fin dag, og så har den hæderkronede turnering Rigtige kvinder haft et fantastisk arrangement igen for 14. år i træk. Dette år nåede vi grænsen for maks. antal deltagere- så det bliver derfor fremover først til mølle princippet.

Indendørsæsonen er forløbet flot, vi er imidlertid i den situation, at vi er ved at have nået maks antal vintermedlemmer, dette skyldes ikke mindst de mange udefra kommende medlemmer, som vi er rigtig glade for og som i høj grad bidrager til en sund økonomi i Klubben

Ungdomsarbejdet kører, vi har heldigvis fremgang på ungdomssiden—det er en vigtig del af klubben, at der gives plads til ungdommen og deres ønsker, og vi ønsker derfor at udvide trænerstaben i 2019.

Tak til træningsudvalget, trænerstaben med Ole og Jørgen i spidsen.

 

 

Aktivitetsudvalget

I løbet af sæsonen har der været en del aktiviteter som skulle styrke det sociale sammenhold, men det kniber med at få flere med  -  vi har endnu ikke fundet den rette vej. SÅ NYE IDEER ER VELKOMNE

Tak til udvalget

Husudvalget

Klubhus med omgivelser står pænt og rent og roses af tennisgæster på besøg- det er dejligt at udefrakommende også påskønner vores dejlige anlæg med hus og omgivelser.

Tak for vask af tøj og vanding af blomster, indkøb af poser, papir, kaffe mm. og stor ros til vores rengøringshjælp.

Hvilke planer er der så for GTK i 2019.

Fastholdelse af medlemmer
Nye medlemmer sommer ( ca 30 pr år)
Modtagekorps for nye medlemmer (mentor)
Tennis legeplads
Gode træningstilbud voksen og ungdom
Diverse aktivitetstilbud
Bedre udnyttelse af DGI tennis tilbud
Ideer fra medlemmerne

Til slut vil jeg takke alle som hjælper og støtter GTK her tænker jeg på frivillige, sponsorer som i 2018 har fornyet kontrakterne, bestyrelse, fonden og udvalg - uden jer var der ingen GTK

formanden