Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   20-03-19

 

Referat fra generalforsamling i Grenaa Tennisklub

mandag den 18. marts 2019 klokken 19.00 

Referat

1.      Valg af dirigent. Jørgen Olesen blev foreslået af Bestyrelsen. Jørgen Olesen blev valgt. Jørgen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.      Valg af referent. Lissy Nørgaard blev valgt

3.      Formandsberetning v/ Mogens Buhl - se bilag. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4.      Kassererens beretning v/ Niels Peter - se bilag. Regnskabet enstemmigt godkendt.

5.      Indkomne forslag.

a.       Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring - se bilag. Afstemning om hele pakken af ændringer. Vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget med 16 stemmer.

b.      Andre forslag. Der var ikke andre forslag.

6.      Vedtagelse af kontingentregulativ. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget.

7.      Valg af formand efter vedtægtsændringen. (De fremmødte medlemmer accepterede, at formanden vælges i ulige år og ikke i lige år – en lille tastefejl havde indsneget sig i det udsendte forslag til vedtægtsændringer) Mogens Buhl blev valgt.

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer: der var ikke andre forslag, så de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der alle var villige til genvalg, blev valgt.
Jens Aarkrog, Erik Christiansen, Jan Hansen, Lissy Nørgaard.

9.       Valg af bestyrelsessuppleant. Ingen forslag. Ingen valgt.

10.  Valg af revisor. Aase Hansen blev valgt.

11.  Valg af revisorsuppleant. Erik Svendsen blev valgt.

12.  Eventuelt. Tak til Jørgen Olesen for bistand med afvikling af årets generalforsamling. Tak til Anne Krüger for hjælp med vask, indkøb og andre ”usynlige” opgaver for klubben.

Dirigent/ Jørgen Olesen              Formand/ Mogens Buhl                         Referent/ Lissy Nørgaard

 

 

 

Grenaa Tennisklub 19.03.2019

Formanden havde i sin beretning opfordret medlemmerne til at byde ind med forslag på flg. emner:

Hvordan får vi flere medlemmer i GTK:

ü  Lav en ungdomsturnering - GTK tager selv initiativet.

ü  Medlemmerne gør reklame for GTK, hvor de kommer frem. Uddeling af flyer til de skoler, der låner anlægget.

ü  Sommerferieaktiviteter.

ü  En opfordring til mere PR på hjemmesiden. News må også gerne reklamere / opfordre til aktiviteter / arrangementer.

ü  En opfordring til bestyrelsen om at tilbyde en fast træningstid – a la søndagsmatiné. Det skal sættes i system, så Klubben er til stede og forpligtet. Medlemmerne kan evt. påtage sig en træningstid for nye medlemmer. ”Hjælpetrænere” kan få et lynkursus af Jørgen Olesen.

ü  Træneruddannelse - en opfordring fra Jørgen til, at 1 person fra klubben bliver uddannet med alt betalt.

Hvordan skal Klubmesterskaberne være i 2019 - måske en afvikling af K.M. over én weekend.

 

Hvordan får vi aktivitetsdage med større tilslutning - måske en fast dag.

 

Øvrigt under evt.

For mange bolde i herreomklædningen - evt. opsætning af hylder eller skab. Forslag om dispenser med hårshampoo.

Dirigenten opfordrer bestyrelsen til at få styr på stemmeafgivningen for forældre med børn.