Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

BESTYRELSESMØDE i GTK den 14.11 2011 kl. 19.30 i klubhuset.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer samt webmaster Jens Aarkrog var mødt.

Økonomi: kassereren oplyser, at sommerkontingentet var på 80.495 kr. - det er 15.000 kr. mere end året før.

Der er solgt banetimer i hallen for ca. 24.000 kr. for vinteren - fordelt på 11 A-timer og 31 B-timer – altså langt flest B timer.

Antal medlemmer er 103 inkl. 2 æresmedlemmer,  heraf 2 minier og 9 juniorer.

Der er udsendt sponsorbreve til betaling.

TRÆNINGSUDVALGET: Halid oplyser, at der er meget få juniorer til træning - der skal tages fat i dem fra sommeren og tennisskolen ved udsendelse af breve.

Torben laver et forslag til brev - Niels Peter sender opdaterede medlemslister til Torben –Halid og Klaus.

Niels Peter indkøber bolde til salg for klubbens medlemmer.

Træningsboldene skal sorteres og evt. indkøbes nye træningsbolde.

Juleafslutning for juniorer og minier fastsættes til 15.12 2011 fra kl. 16.00 til ca. 19.30.

Baneudvalget: Bente oplyser, at der er påbegyndt opsætning af hegn og net omkring minibanen.

Der er lavet aftale med banemanden ang. banen i hallen - han styrer selv.

Omkring rengøringen kører det fint, efter at Simone har overtaget – efter at der er arbejdet i bund, bruges der 2 timer ugentlig - det er blevet meget billigere og bedre.

Ansøgning til Grønt Forum er udmundet i et afslag, da kommunen skal spare.

Torben skal undersøge driftsaftalen med idrætscentret om græsslåning mv. på klubbens område inden forårssæsonen med fritidskonsulent Tommy Sørensen.

Eventuelt: der bevilges op til 2.000 kr. til indkøb af nye lamper samt strømskinner til klublokalet.

Generalforsamlingen fastsættes til onsdag den 14.03 2012 kl. 19.00 i klubhuset.

 

Næste bestyrelsesmøde fast sættes til mandag den 20.02 2012 kl. 19.00, hvor der skal fastsættes kontingentregulativ til godkendelse på generalforsamlingen samt dagsorden til generalforsamlingen.

Jens indrykker annonce til avisen til den 28.02 2012.