Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   26-04-19

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grenå Tennisfond.

Onsdag den 24/5. 2019

1.

Formanden: Siden sidst.

En stille periode for Grenå Tennisfond. Gulvet i herrernes omklædningsrum er udskiftet, men ellers har vi været forskånet for større udgifter til renovering af vores klubhus/hal.

Herefter drøftede bestyrelsen mulighederne for at udskifte de gamle lysstofrør i hallen med nye. Der var enighed om, at vi igen i år søger NRGI´s renoveringsfond om tilskud til installation af LED – lys. Der skal søges inden den 25/5. Det gør formanden. Der var endvidere enighed om at få to tilbud på arbejdet. Jan J og Torben påtog sig at indhente disse to tilbud. En ny lysmåling viser, at lysstyrken i hallen nu er nede på under det anbefalede niveau. Hvis vi får afslag fra NRGI må vi derfor diskutere med os selv og GTK, hvad vi så gør – for noget bør gøres!

 

2.

Kassereren gennemgik herefter regnskabet – det ser fornuftigt ud..

 

3.

Herefter besluttede bestyrelsen, at Jan M skal sørge for udskiftning af vandhaner i omklædningsrummene og rengøring/rensning af ventilatorerne i brusekabinerne.

Ligeledes besluttedes det, at formanden kontakter Djurs Kloakservice, idet brønden nord for hallen er tilstoppet. Rensning af brønden/rørene er sket den 25/4, og vi regner med, at udgiften hertil betales af Aqua Djurs.

 

Herefter sluttede bestyrelsesmødet i god ro og orden

 

Henrik Nordbek

Formand for Grenå Tennisfond