Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   26-04-19

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grenå tennisfond

Onsdag den 25/4 2019.

1.

Formandens beretning.

Det forløbne år har for Grenaa Tennisfond været ret roligt og positivt. Hallen har været flittigt benyttet, økonomien er god, og de fysiske rammer fremstår pæne og i en god stand. Gennem de senere år har det med hjælp fra kommunen været muligt løbende at vedligeholde klubhuset, således at det har mange gode år foran sig. Der er grund til at takke Norddjurs Kommune for dens velvillighed i forhold til vores ønsker. Samtidig må vi se i øjnene, at der de kommende år vil komme færre midler fra kommunen til Grenaa Tennisfond – de fleste vil være klar over den beklagelige baggrund herfor. Så fremtidige vedligeholdelsesarbejder må vi regne med, at vi i højere grad selv kommer til at afholde, men det er vel heller ikke helt urimeligt med den økonomi, vi trods alt har.

Det eneste større vedligeholdelsesarbejde, vi har haft siden sidste generalforsamling er en udskiftning af gulvet i herrernes omklædningsrum. Vi må regne med, at vi inden for de kommende år også skal udskifte gulvet hos damerne.

Af andre større udgifter venter en opgradering af lyset i hallen – eventuelt med LED –lys. Vi søgte sidste år om tilskud hertil fra NRGI´s værdipulje, men vi fik desværre afslag. Vi skal drøfte, om vi igen i år skal søge NRGI om støtte til LED-lys i hallen. Ansøgningsperioden er 23/4 til 31/5 2019, og det er bestyrelsens opfattelse, at vi bør søge NRGI om støtte til LED-lys i hallen.

Hvis vi søger NRGI´s energipulje og får pengene, ja så giver det sig selv, så får vi nyt LED-lys. Hvis vi får afslag fra NRGI, skal vi på baggrund af den seneste lysmåling bestemme, hvad vi så gør, for den seneste måling viser, at lysstyrken nu er under det anbefalede niveau. Klubben og Fonden må derfor i fællesskab beslutte, hvad vi gør, ifald NRGI atter siger nej til at støtte opsætning af LED-lys i hallen.

 På et tidspunkt skal vi også regne med at forny tæppet i hallen, men intet tyder på, at det er lige oppe over – det holder utrolig godt!

I det forløbne år har der ingen klager været over bruserne hverken fra herrerne eller damerne, men på et tidspunkt skal baderummene nok gennemgå en mere gennemgribende renovering. Men sidste års udskiftning af brusehoveder har afhjulpet noget af problemet med vandet i bruserne.

Fonden vil gerne takke Grenaa Tennisklub for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået. Fonden og klubben har den samme interesse – nemlig at skabe de bedst mulige rammer for tennisspillet i Grenå. Det foregår bedst i et godt og tillidsfuldt samarbejde – og det har vi efter min mening haft de seneste mange år – og tak for det.

Tak endvidere til Fondens bestyrelsesmedlemmer for et godt arbejde i året, der er gået. Vi har, som det vil være fremgået af beretningen, haft et relativt roligt år, men som formand er det godt at vide, at bestyrelsesmedlemmerne altid reagerer hurtigt op konstruktivt, når der sker dette eller hint, som vi skal have drøftet i Fonden.

 

Formandens beretning gav anledning til et par bemærkninger. Mogens Buhl, formand for GTK,  gav udtryk for, at det er uheldigt, hvis vi kan se frem til endnu en sæson med den nuværende lysstyrke i hallen og han håbede, at opsætning af nyt lys vil kunne ske inden 1/10. Problemet er, at vi ikke kan være sikre på, at vi har fået svar fra NRGI inden vintersæsonen starter. Vi kan derfor risikere at skulle lukke hallen den uge det vil tage at opsætte nyt lys i hallen. Mogens gav i øvrigt løfte om, at klubben på den ene eller anden måde vil bidrage økonomisk til opsætning af nyt lys i hallen for det tilfælde, at NRGI siger nej til vores ansøgning om penge til projektet.

Mogens gjorde endvidere opmærksom på problemet med slagregn, der trænger ind når vind og regn kommer fra syd. Fondens bestyrelse vil se på problemet.

Mogens gjorde opmærksom på, at malingen på nordsiden af klubhuset et enkelt sted skaller af. Jan J påtog sig at skaffe maling og Jan H påtog sig at male.

Til slut foreslog Mogens for at styrke det i forvejen gode samarbejde mellem Fonden og klubben, at de to bestyrelser mødes en gang årligt lige før vintersæsonen går i gang. Fondens bestyrelse fandt, at dette er en rigtig god ide. Klubben indkalder til mødet og står for traktementet – Mogens nævnte muligheden af at servere Dagmartærte!

Herefter kunne generalforsamlingen godkende formandens beretning.

 

2.

Regnskabet.

Kassereren gennemgik det fremlagte regnskab. Økonomien i Fonden er fornuftig.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

3.

Valg

På valg var Jan Jürgensen og Jan M. Hansen, der er udpeget af GTK´s bestyrelse. Begge var villige til at tage endnu en tørn, og begge blev genvalgt med akklamation.

Lars Sloth blev genvalgt som suppleant – et genvalg der udløste akklamation.

Genvalgt blev også Peter Skov Nielsen som revisor.

 

4.

Eventuelt.

Da ingen ytrede sig under dette punkt kunne formanden takke for god ro og orden, og hermed var årets ordinære generalforsamling i Grenaa Tennisfond forbi for denne gang.