Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   27-04-19

 

Referat fra bestyrelsesmøde 24.04.2019 kl. 15.30 – 17.00

1.      Referatet fra sidste møde er godkendt.

2.      Evaluering af generalforsamling. Der er en opfordring fra dirigenten på årets generalforsamling til bestyrelsen om at få styr på stemmeretten i vedtægterne. Vedtægtsændring på næste generalforsamling med flg. ordlyd: ”Dog har hver fremmødt kun én stemme”.

Der var en hyggelig og god stemning på årets generalforsamling.

3.       Sommerbrev til medlemmerne / GTK News med betaling af kontingent. Jens laver en udsendelse nu med betalingsfrist den 1. maj. Reklame ligeledes for Tennissportens dag den 4. maj og Standerhejsning samme dag kl.13.

4.       Gennemgang af trænerliste og opstartskursus med træner. Ole Hansen har meldt sig klar til sommertræningen. Jørgen Olesen er i gang med at udforme en guide / tips og gode ideer til de rutinerede voksne trænere, der kan træde til, hvis der er brug for det. (rutinerede voksne trænere er: Jan Hansen, Erik Christiansen, Ole Dam, Birgitte Nørsten, Mogens Buhl og Niels Peter).

Mogens Buhl undersøger p.t. muligheden for hjælpetræner for juniorer, da det er uafklaret om begge de nuværende hjælpetrænere er fratrådt.

5.       Baneudvalget – herunder arbejdsdagen den 26. april kl. 15. Der er p.t. 15 arbejdsglade medlemmer på listenJ til fredagens arbejde. Lissy laver en arbejdsplan for dagen og sørger for kage til eftermiddagen. Drikkevarer sørger Niels Peter for. Vi henter kylling m.m. til aften. Mogens har indhentet tilbud vedr. renovering af minitennisbane og hegn.

GIC har ved klargøring af banerne brugt en motoriseret vogn til at køre gruset væk, hvilket har givet tunge spor på banerne, som har været svære at reparere. Desuden var der ved 1. besigtigelse af banerne en del huller at finde, som GIC måtte efterfylde. Det har desværre givet en del merarbejde for vores eget mandskab på banerne. Tromling af banerne udføres af et team bestående af: Jan, Poul, Erik og Mogens som fast banemand.

6.       Åbning af tennisbanerne samt tennissportens dag lørdag den 4. maj. NP sørger for, at Skiltehuset får en opdateret fil med Standerhejsning og Tennissportens dag, således at der er reklame i næste uge for arrangementerne. Jens sørger for News – se punkt 3. Forplejning til dagen sørger Ilse og Mogens for. Øl og vand sørger Niels Peter for.

Erik, Preben, Elsebeth, Ole Hansen, Ole Dam og Mogens spiller med de fremmødte den 4. maj.

Vi mødes kl. 12. Sang – vi spørger på arbejdsdagen, om der er en musiker iblandt os.  Introduktionstilbud for nye badminton spillere i maj måned: De kan spille gratis på bane 5.

Prisen er 300,- kr. for resten sommer sæsonen.

7.       Nyt fra aktivitetsudvalget. Søndagstræning med Elsebeth og Preben – udsendelse til medlemmerne (Jens). Flyers om tennisskole i 1.uge af sommerferien er klar til udlevering, når vi er i gang.. Mogens fortæller / skriver til NP, hvad der skal skrives i en generel velkomstfolder. Deadline 4. maj.

Udvalget arbejder p.t. med flg. mulige aktiviteter og konkretiserer dem til næste møde: Aktivitetsweekend med nye aktiviteter. Padel tennis i Tirstrup. En samlet aktivitetsliste med alle aktiviteter. Flyers til hoteller m.fl. og turistinformationen. Tennis T-shirts med klubnavn. Erik og Jan arbejder videre med mulige klubturneringstilbud. Mere info til medlemmerne. Mere info på hjemmesiden. Mere info på Facebook, mere på Intra, som hedder Aula efter ferien.

8.       Husudvalget  - herunder pkt. fra konstituering – opslagstavler og hylder i mændenes omklædning. Udskiftning af infotavle ved døren og ved kontoret. Mere system i opslagene på den store lange tavle. Nye rammer til gamle billeder. Opslagstavle ved køleskabet fjernes. Et ca. beløb for disse omkostninger præsenteres på næste møde.

9.       Administrationssystemer v/ Mogens. Udsættes.

10.   Evt. Næste bestyrelsesmøde mandag den 20. maj kl. 15.30 med flg. punkter: Evaluering af tennissportens dag og Standerhejsning. Træning, tennisskole - aktivitetsudvalgets konkretiseringer. Admin. systemer. Klubturnering.

 

 

 

 

 

 

Lissy 26.04.2019