Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

 
Opdateret   21-05-19

 

Referat fra bestyrelsesmøde 20.05.2019 kl. 15.30 – 17.00

1.      Referatet er godkendt.  

2.      Opfølgning på Kattekatskolens besøg fredag den 24. maj 12.40. Birgitte og Lissy er på anlægget på dagen. Flyers om indmeldelse i Tennisklubben laves af NP (oplæg fra Mogens mailes til NP) og lægges i Klubben inden fredag. Jens booker 5 baner. Birgitte er kontaktperson til Per. Birgitte kontakter Per og får oplyst, hvor mange elever, der kommer. Flere flyers også fra Ole Dam om Tennisskolen til fredagens arrangement. Mogens spørger Ole, om han har ekstra flyers til fredagens arrangement. 

3.      Evaluering af arbejdsdag, standerhejsning og tennissportens dag.  

En super fin arbejdsdag med 15 tilmeldte, som alle arbejdede intenst på at gøre klubben fin til Standerhejsning og Tennissportens dag. Stor tak til de fremmødte medlemmer.  

62 gæster til Standerhejsning og Tennissportens dag. En dejlig aktiv dag med spil og liv på alle baner. Mange potentielle nye medlemmer var mødt op. Tak til Ilse for det dejlige traktement. 

Næste år må bestyrelsen præcisere sommersæsonens start, så medlemmerne ikke bliver i tvivl om, hvornår de købte timer i hallen slutter. 

4.      Nyt fra træningsudvalget herunder sommerferieskole med Ole Dam. Ole har hyret personale og instruktør til Tennisskolen i sommerferien.

Juniortræning torsdage fra 16-18. Anders og Daniel får ekstra træning v/Ole Hansen.  

En træneropskrift fra Jørgen til de rutinerede medlemmer, som er hjælpetrænere / stand in for Jørgen O. Mogens sender forslaget fra Jørgen til Lissy. Vedlagt referatet. 

Mogens laver stand in plan for Ole Hansen om torsdagen. Vedlagt referat. 

”Kom og Spil” har en vagtplan med 5 rutinerede medlemmer. Mogens sender vagtplanen til undertegnede. Vedlagt referatet.

GTK’s aktivitetskalender  sendes til alle i NEWS. Lægges også på hjemmesiden (Jens). 

5.      Nyt fra aktivitetsudvalget. Opfølgning og konkretisering af tiltag fra sidste møde. Mogens er i gang med at lave en velkomstfolder. Skal sendes ud nu (Jens). 

6.      Medlemstal og økonomi v/ Niels Peter. 78 sommermedlemmer p.t. NP sender en rykker til de medlemmer, der har været med før. Økonomien er ok, og der er ingen ændringer til budgettet.  

7.      ”Klubturnering for medlemmer og sponsorer 2019”. Se bilag v/ Erik og Jan.  

Afvikles over to lørdage den 17. august og 24. august. Reservedagene er søndagene den 18. august og 25. august. Datoerne ud nu (Jens).

Tilmeldingslister hænges op i klubhuset den 1.august v/ Jan og Erik. 

8.      Administrationssystemer v/ Mogens. Udsættes til næste møde.

To systemer undersøges: Klubmodulet (privat) koster 17.000,00 kr. at etablere og en månedsudgift på?

Conventus anbefalet af DGI. Koster 250 kr. pr. måned. Etablering ?

9.      Evt. og næste møde.

Mogens har været til møde med Fonden vedr. ledbelysning i Hallen. Tennisklubbens bestyrelse v/ Mogens anmoder formanden for Fonden, om at sender en ansøgning til NRGi’s Værdipulje på 120.000,- kr. inden den 26. maj.

Der foreligger tilbud fra BP, som vi er klar til at drøfte efter tilsagn / afslag fra NRGi’s Værdipulje.  

En henvendelse fra en skole. Birgitte tager hånd om den.  

DGI v/ Marie har et ”Klar Parat Start” tilbud til skolerne inkl. instruktør. Birgitte formidler tilbuddet til skolerne. Mogens snakker med Ole Hansen om tilbuddet.  

Medlemmerne opfordres til at lægge brugte bolde i kurven i klubhuset.  

Medlemmerne opfordres til at vande baner før og efter spil – se opslag i Klubhuset. (Jens). 

Medlemmerne kan booke Hallen i sommersæsonen, når det regner – se opslag i Klubhuset.(Jens). 

Venskabsby match mellem Ørum og Grenaa den 2. juni – kl. 10-14 – se opslag og tilmelding i Klubhuset. (Jens). 

 

Næste møde onsdag den 7. August 15.30 -17.00 i Klubhuset.

 

Punkter til mødet: Back up af viden og koder fra bestyrelsesrepræsentanter. De bestyrelses -medlemmerne, der er berørt, laver en fil med koder og passwords.

 

Tilbud om renovering af minitennisanlæg og hegn v/ Mogens.

 

 

 

 

 

 

 

Lissy 21.05.2019