Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
   
                Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   08-08-19

 

Referat fra bestyrelsesmøde 07.08.2019

kl. 15.30 – 17.00 i klubhuset

Deltagere: Mogens, Jan, Erik, Birgitte, Niels Peter, Lissy. Afbud Jens.

Referat godkendt. Opfølgning på punkter fra sidste møde: Velkomstfolder. Opgaven ligger hos Niels Peter

Vellykket stævne med Ørum. 20 deltagere. Grenaa afholder stævne næste gang. Der skal være en plan, så man hurtigt kommer i gang med spillet. Skolebesøg fra Kattegatskolen også vellykket. Marie – træner fra DGI var rigtig god.

Back up af viden og koder fra bestyrelsesrepræsentanter. Jens har sendt os koder. Koderne gemmes af Mogens og Lissy.

N.P. Sender også koder og passwords til os.

Tilbud om renovering af minitennisanlæg og hegn v/ Mogens. Intet nyt. Undertegnede har efter mødet kontaktet Jørgen Larsen Sport Trading. Han kommer forbi Grenaa indenfor de næste 10 dage og besigtiger minitennisanlægget. Ringer inden til undertegnede.

Undertegnede har dags dato også kontaktet Steen Hougaard Andersen Norddjurs Kommune. Han kommer med et oplæg i slutningen af uge 33.

Padel tennis v/ Mogens. Se punktet herunder.

Træningsudvalget (træning efterår / vinter). Stand ins for Ole Hansen er: Ole Dam, Erik, Jan og Jørgen Olesen.

 Flg. er referat / notat fra trænermødet:

Træningen starter torsdag 08.08.19
JAA udsender GTK news vedr. dette. Der aftales indtil videre træning med OH torsdage fra 16-18 samt ekstra 1 time efter behov i udendørstid. Denne tid reserveres ikke administrativt.

Ungdom opdeles i to hold 16-17 alle/ kl. 17-18 Daniel/Anders
*Der trækkes på hjælp fra OD, Jan, Mogens og EC fra 16-17

Nye ungdomsmedlemmer får først 1 gratis ketcher efter tre måneder (½ sæson)

OH holder ferie fra 05.09- 19.09.
* JO spørges /MBC

Alle 13 tennisskole deltagere har fået tilsendt brev om gratis medlemskab aug/sept. mdr såfremt de indmeldes. Der afholdes tenniscamp for disse 07.09 med DGI instruktør.

Der er ikke umiddelbart stemning for skumtennis i GIC, da der ikke har været tilslutning til dette.

Som en ændring afprøves Familietennis (socialt arr.) på søndage fra kl 10-12.
*OH deltager

Der skal arbejdes på at få flere skolearrangementer igangsat. Birgitte tager initiativ til dette.

Den fortsatte træning bliver drøftet på bestyrelsesmødet.

Hvordan skaffer vi flere medlemmer ?
(tennisskole tilbud, skoletennis, mere forældreinvolvering, padeltennis ).

 Konklusion på drøftelsen på bestyrelsesmødet er:

Resten af udendørssæsonen kører vi med 3 træningspas.

Vi har 2 træningspas i vintersæsonen og kun to. Med mindre der kommer flere ungdomsmedlemmer.

Ingen skumtennis / minitennis den kommende vinter.

Mogens tager en snak med Ole om evt. Ebeltoft og Ørum har ungdomsspillere, der vil træne i Grenaa til vinter.

Kom og prøv tennis om søndagen laves om til Familietennis.

Gtk. News om denne mulighed.

Klubturnering sidste tilmelding er mandag den 12. august. Erik har sendt billede m.m. til Jens, som har udsendt GTK News om den del.

Padel tennis bane. Vi tjekker priser m.m. med Jørgen Larsen, når han kommer til Grenaa. Mogens har kontakten til evt. interesserede virksomheder. Jan laver en tur for bestyrelsen til Tirstrup , så vi kan opleve padel tennis på Tirstrup efterskole.

Status på økonomi v/ Niels Peter. 104 medlemmer p.t. sidste år var vi 133. Vi skal have renoveret minitennisanlægget i år, da vi har afsat penge til det.

Nyt fra udvalgene. Baneudvalget: Banerne har været rigtig gode hele sæsonen takket være Mogens, Erik, Jan og Pouls gode forarbejde, og der har kun været få fejlmeldinger siden opstarten. Undertegnede spørger Nicolaj fra GIC om de ”grønne baner” med alger skal sprøjtes / behandles? Aktivitetsudvalget der er desværre ikke den store opbakning til arrangementerne.

Evaluering af tennisskolen. Der var 13 deltagere, som nu har mulighed for gratis træning resten af sommersæsonen, hvis de melder sig ind i klubben. Træningscamp den 7. september.

Hvem gør hvad i forbindelse med Klubturnering for medlemmer og sponsorer den 17. og 24. august? Den 17. er Erik tilstede. Den 24. er det Jan og måske Birgitte. Mogens sørger for det praktiske med pølser og vin. Der serveres rundstykker og kaffe/ te om morgenen. GTK News om klubturnering er udsendt

Nedsættelse af udvalg til at kigge på admin. systemer. Udvalget består af Niels Peter, Mogens, Jens. Mogens indkalder til møde.

Led lys i Hallen. Fonden har søgt og fået midler til LED lys i Hallen. Det sættes op inden indendørssæsonen starter. Det opsatte LED lys i Hallen er en midlertidig løsning.

 BP Electric sætter udendørsuret op på Klubhuset. Uret er sponsoreret af Djurslands Bank. Undertegnede har dags dato kontaktet BP. De sætter uret op torsdag eller fredag i uge 33.

 Evt. og næste møde:

 Torsdag den 12. september 15.30 – 17.00 næste møde

 Arbejdsdag den 25. oktober kl. 15-18

 Bolde koster nu 50 kr.

 Gtk News om arbejdsdag, bolde , familietennis og træning.

  

Lissy 08.08. 2019