Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-11-20

Dagsorden til bestyrelsesmøde 12.09.2019 kl. 15.30 – 17.00 i klubhuset

 

Afbud: Jan, Niels Peter kommer kl. 16.00

 

 

Godkendelse af referat og opfølgning på punkter fra sidste møde.

Velkomstfolder. Minitennisanlæg. Koder. Padel tennis. Familietennis.

Mogens beder DGI om at lay oute en velkomstfolder. Teksten er skrevet og godkendt af bestyrelsen.

Mogens organiserer besøg til Tirstrup efterskole, så vi kan afprøve padel tennis.

Undertegnede får et tilbud på reparation af slåmuren og et tilbud på hegn omkring minitennisanlægget.

Mogens forhører sig hos sponsorerne, om de vil medfinansiere en padeltennis bane

Familietennis er parkeret her i vintersæsonen.

 

Evaluering af Klubturnering. Få deltagere. Herredouble dagen var hyggelig og velbesøgt. Jesper deltager gerne i planlægningen næste år. Erik tage billeder af klubmestrene. Vi forsøger igen næste år at arrangere men klubturnering.

 

Udfordringstavlen etableres igen v /Erik.

 

Evaluering af Rigtige Kvinder.

Takket være 3 rigtige mænd, der støvsugede banerne for rigelige søer af vand, kunne 40 Rigtige Kvinder fra nær og fjern afvikle turneringen i højt humør og dejligt tennisvejr. En succesJ

 

Nyt fra Træningsudvalget. Klar Parat tennisstart med Lasse fra Vestre skole og 42 elever. Der er træner fra DGI tennis. Birgitte deltager fra bestyrelsen. 6 baner bookes.

Skolernes motionsdag Søndre skole fra 9-12 den 11. oktober. Mogens og Erik fra bestyrelsen deltager. Max 20 elever. Mogens aftaler evt. med Jørgen Olesen.

 

Birgitte er kontakten til skolerne og træder ind i træningsudvalget.

 

Mogens, Ole Dam og Ole Hansen er i gang med at etablere et ungdomsudvalg. To elever bliver hjælpetrænere. Ole Hansen arrangerer en klubaften for alle medlemmer med bankospil. Ole Hansen får hjælp fra træningsudvalg og aktivitetsudvalg til dette arrangement

 

Nyt fra Fonden – hallen og ledlysopsætning. Der har dags dato været officiel indvielse af ledlyset i Hallen. Et meget flot arrangement. Leverandør, BP electric, repræsentant fra NRGi, Fonden, pressen samt en del medlemmer fra Tennisklubben var mødt op til denne begivenhed – se i øvrigt presse om led lyset.

 

Indendørssæsonen og herunder kontingentfastsættelse for de forskellige grupper.

 

Se udsendelse af NEWS den 12. september. Vedlagt.

 

Nyt fra udvalgene. Sidste klubarrangement i morgen fredag den 13. september. Aflyses grundet for få tilmeldinger.

 

Baneudvalget. GIF sprøjter banerne 5 og 6, når vejret tillader det, så der ikke er så meget ukrudt at luge væk til foråret.

 

Evt. og næste møde.

Næste bestyrelsesmøde den 21.oktober kl. 15.30 – 17.00

DGI folder til de unge medlemmer til foråret v/ Mogens

 

Lissy 13.09. 2019

 


 

 

Vintersæsonen 2019-2020

 

Kære medlemmer af Grenaa Tennisklub.
Det er nu tid til at melde ønsker om faste haltimer ind til kassereren, der står for fordelingen sammen med formanden.


Ønsker I en fast tid i hallen, skal I skrive en mail til gtkvintertennis@gmail.com med de her oplysninger:


- hvor mange, I er samt jeres medlemsnumre
- den haltid I havde i sæsonen 2018-2019, såfremt det er den, I ønsker igen
- det antal timer, I ønsker samt det tidsrum, de skal ligge i, for eksempel to timer torsdag imellem klokken 9 og 14. Vi ser meget velvilligt på dem, der er mest fleksible.

Ved konflikter, hvor flere ønsker timer i det samme tidsrum, foreslår vi en løsning, og de berørte får besked på at sætte sig sammen og løse konflikten. Lykkes det ikke, bliver vores forslag det, der gælder.
Torsdag klokken 16 - 18 er der træning, og i det tidsrum kan man ikke få en haltid.

Tidsfrist for at reservere haltider er fredag den 20. september klokken 12.00.


Når haltimerne er på plads, og de er meldt ud, betaler man inden onsdag d. 25/9. Den person, der har ansøgt om haltiden, skal betale for det hele. I skal selv afregne indbyrdes.
En haltime koster 1.200 kroner.

Sidste frist for betaling af kontingent er den 1. oktober og afregnes separat, uafhængigt af betaling for haltimer. Man skal naturligvis være medlem og betale vinterkontingent for at kunne spille i hallen. Alle, der benytter hallen, skal have betalt kontingent inden 1.oktober.

Der kan ikke købes haltimer efter 1. oktober.

Der vil også blive lagt loft over salg af medlemskaber i år.

Niels-Peter

 

Kontingentsatser:

 

Kontingent Vinter (2019 / 20):

Minier (under 12 år d. 1. maj)

kr.   300

Juniorer (under 18 år d. 1. maj)

kr.   500

Studerende (under 25 år)

kr.   700

Seniorer

kr. 1.000  

2 voksne + 1 barn

kr. 2.000  

2 voksne + 2 børn

kr. 2.300  

 

 

Faste haltimer om vinteren:

kr. 1.200

 

Betaling af kontingent og faste hal timer indbetales på kontonr.  7320  1228860 med angivelse af navn og medlemsnummer.