Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-11-20

 

 

Bestyrelsesmøde i GTK i klubhuset den 18.11.2009 kl. 19.00

 

Mødt var Torben Bach Sørensen, Henrik Nordbek, Poul Erik Have, Betty Carl, Bente Bøgh og Jens Aarkrog.

Afbud fra Anne Søndergaard.

Endvidere var Tennisfondens bestyrelse mødt.

  1. Fællesmøde mellem Tennisfonden og Tennisklubben til fastlæggelse af klubbens halleje til fonden

 

  1. Økonomi – der udleveres resultatopgørelse fra kassereren – indtægtsmæssigt ser det fornuftigt ud.

 

Der er på nuværende tidspunkt 67A medlemmer 28 B medlemmer   1 studerende 11 juniorer 1 mini.

 

Det vedtages, at indbetale hallejen 165.000 kr. til Fonden.

 

Anvisning og regler til turister laves af Torben og ophænges i klublokalet.

 

Oplysning om leje af indendørstimer kan ses på hjemmesiden

                   

  1. Vintertræning – Henrik har ca. 6 torsdag og Torben 6 piger om fredagen til træning.

  

  1. Jubilæum   - borde og bænke skal restaureres og males inden jubilæet

 

Der er tanker i gang omkring et jubilæumsskrift hos Jens og Henrik og evt. Janus

 

Evt. en invitation til naboklubber – Alex Rasmussen og Claus Petersen er evt. et forslag  til at spille en

omgang tennis

 

  1. Der bevilges et juletræ til opsætning i klubhuset  - kaffe sponsoreres af klubben

 

       6. Næste bestyrelsesmøde fastsættes til onsdag den 27.01. 2010 kl. 19.00       

 

 

Bestyrelsesmøde i Grenå Tennisfond Onsdag den 18/11 2009.
 
Mødet blev afholdt som et fællesmøde mellem Fonden og Tennisklubben.
 
Eneste punkt på dagsordenen.
Fastlæggelse af klubbens halleje for vintersæsonen 2009/2010.
 
Kassereren P.E. Have gennemgik Fondens regnskab.
Kassereren konkluderede, at regnskabet ser fornuftigt ud - store ord i kassererens mund - - ikke mindst som en følge af de tilskud, Fonden har fået af kommunen til renovering af klubhuset, men også fordi det i år er lykkedes at sælge flere timer end tilfældet var sidste år. Indtægterne fra kontingent og salg af timer er således ca. 20000 kroner større i år end sidste år, hvilket kassereren fandt yderst tilfredsstillende - ingen følte trang  til på dette punkt (eller andre ) at imødegå kassereren. Kassereren oplyste endvidere, at Fonden måske allerede i indeværende år opnår tilskud til et nyt varmeanlæg - værdi 65.000.
Kassereren foreslog, at klubbens halleje fastsættes til 165.000 kroner - dette blev vedtaget enstemmigt.
 
Formanden kunne hermed afslutte bestyrelsesmødet i Grenå Tennisfond.
 
Henrik Nordbek
Formand for Grenå Tennisfond.