Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

 
Opdateret   22-10-19

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 21.10.2019

kl. 16.00 – 17.30 i klubhuset.

1.      Godkendelse af referat og opfølgning på punkter fra sidste møde. Referatet er godkendt.

 

Velkomstfolder. Opgaven ligger nu hos NP, DGI skal have betalt for at lave en folder. Minitennisanlæg tilbud. Vi har to tilbud. Padel tennis. Vores møde med Tirstrup Efterskole blev aflyst grundet regn, men vi har p.t. ikke midler til en bane. Udfordringstavlen bliver hængt op, når sommersæsonen starter.

 

2.      Beslutning om renovering af minitennisbane og slåmur. Vi beslutter os for PIT Hegn, som har lavet de høje hegn på banerne 3 og 6. Lissy aftaler nærmere med firmaet. Birgitte og Erik indhenter tilbud på slåmuren hos to forskellige murerfirmaer og sender tilbuddene til Lissy snarest.

 

3.      Nyt fra Træningsudvalget om dels træning, dels ungdomsudvalget. Ole Dam og Jørgen Olesen arbejder sammen om træningen. 3 forældre er nu ungdomsudvalget. 9. november er der arrangeret en aktivitetsdag m. forældre og spillere. Ungdomsspillere og trænere deltager i Skumtennisstævner her i vinter. Der arrangeres træning 2 x 2 dage i Idrætscentret for de, der skal til stævne. Ole Dam ønsker skabe og træningsbolde. Ole må gerne selv købe det nødvendige. Der laves aftale (træningsudvalget) med DGI træner, som kan give inspiration til træningen.

 

Fint arrangement med elever fra alle skoler på skolernes motionsdag inden efterårsferien. Birgitte giver besked til Søndre skole om, at 4 timer er for lang tid til tennis. Mogens og Erik var til stede på dagen.

 

4.      Vintersæsonen er startet. Hvordan er det gået med salg af medlemskaber og salg af timer? Se bilag fra NP under punkt 6. Chippen er nu aktiveret. NP skriver til Jan Jürgensen, at haldøren skal være åben. NP sender opdateret halskema til Jens. Jens kontakter Jan Jürgensen vedr. styring af chip m.v.

 

5.      Arbejdsdagen den 25. oktober kl. 15-18. Der er opslag om de opgaver, der skal løses. NP sørger for vin, øl og vand og henter kylling m.m., når vi er klar til at spise. Mogens har trailer med. Jan sørger for en tang, så vi kan få afkalket brusehoveder. Birgitte tjekker, at vi har rengøringsmidler til dagen. Lissy sørger for, at opgaverne bliver fordelt på de fremmødte og medbringer kage til eftermiddagste og – kaffe. Vi kunne godt tænke os, at fremmødet bliver større end de 8 på listen p.t.

 

6.      Nyt fra udvalgene. NP gennemgik et foreløbigt årsregnskab – bilag udleveret på mødet. NP ønsker et bilag fra Mogens på ungdomsspillernes timer.

 

7.      Evt. og næste møde. Mandag den 13. januar 2020 kl. 17 er der julefrokost og bestyrelsesmøde på Skovsvinget 25.

 

 

Referent

Lissy 22.10. 2019