Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   17-01-20

 

Referat fra bestyrelsesmøde 13.01.2020

kl. 17.00 – 18.30 på Skovsvinget 25.

 

Referat fra mødet 21.10.2019 er godkendt med flg. tilføjelser. Minitennisanlæggets hegn og slåmur er effektueret. Dog er der et træ eller to, der skal fældes til foråret. Opgaven velkomstfolder ligger hos NP. 

 

Planlægning af generalforsamlingen.

Vi afholder generalforsamling mandag den 16. marts kl.19. Der er formøde kl. 18.

Mogens aftaler det fornødne med dirigenten.

Annoncering og News. Jens annoncerer allerede nu på hjemmesiden og i News. Sidste frist for endelig annoncering er 14 dage før generalforsamlingen. Husk at fremsende bestyrelsens forslag til vedtægtsændring / tilføjelse sammen med dagsorden.

Regnskab skal være opslået i klubben senest 1 uge før generalforsamlingen, og NP har det færdige regnskab med til næste møde 20.02.2020. Udkast udleveret og nikket til på mødet.

Beredskabsplanen tjekkes af Lissy. Hjertestarteren tjekkes af NP inden næste møde.

En sikkerhedsanordning til haldøren bør anskaffes Mogens undersøger den del.

Mogens sender udkast til beretning til bestyrelsen. Input til Mogens snarest.

Kassererens beretning. Sommermedlemstallet er faldet. Der er p.t. 156 vintermedlemmer.

Indkomne forslag fra Bestyrelsen er en tilføjelse til vedtægterne §9 under afsnittet ”Stemmeret”. Forslaget lyder: ”Dog har hver fremmødt kun en stemme”.

Kontingentregulativer uændret. 1 haltime koster p.t. 1200 kr., men bestyrelsen forbeholder sig ret til at hæve timeprisen til 1500, hvis tilskuddet fra kommunen udebliver.

NP er på valg og genopstiller.

Birgitte på valg og genopstiller.

Erik på valg og genopstiller.

Budgetforslag fra udvalgene mailes til alle i bestyrelsen inden næste møde.

Nyt fra udvalgene.

Træningsudvalget. Der er 2 gratis stævner både vinter og sommer. Sponsor fra Rema. Skumtennis  (fredage før stævner) fra 16-18 i Idrætscentret.

Forældre uden medlemskab må gerne spille/ træne med deres børn. De skal bruge reservering ”Træner 1” eller ”Træner 2” Jens har lavet 2 nye numre. 

 

Næste møde torsdag den 20. februar kl. 15.30 – 17 i Klubhuset.

 

Tak for hyggeligt besøg.                                                                     Lissy 16.01.2020