Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   22-02-20

 

Referat fra bestyrelsesmøde 20.02.2020

Kl. 15.30 -17.00 i Klubhuset

 

Til stede: Jens, Mogens, Niels Peter, Erik, Birgitte og Lissy.

Fraværende: Jan

 

Referat godkendt. Opfølgning på beredskabsplanen – tilføj ”Nødindgangs chip findes i boksen ved Haldøren”. Niels Peter mangler at tjekke hjertestarter klapper. Mogens indkøber nødboks, der sættes op ved haldøren.

 

Alle udvalg havde afleveret budgetforslag til NP – se under Budgetforslag fra Økonomiudvalget.

 

Generalforsamling den 16. marts. Mogens mailer beretningen til os. 1. maj er velkomstfolderen klar, og vi kan påbegynde vores velkomspolitik og procedure, som skal sikre at alle medlemmer bydes godt velkommen.

Bestyrelsen afholder formøde med dirigenten kl. 18. (Smørrebrød Lissy).

Birgitte sørger for traktement til Generalforsamlingen.

Niels Peter sørger for drikkevarer plus rødvin til dirigent og Anne K.

Vedtægtsændring sendes ud sammen med dagsorden til Generalforsamlingen – se vedlagte.

Dagsorden til Generalforsamlingen– se vedlagte.

Jens udsender dagsorden, vedtægtsændring og regnskab og lægger dokumenterne på hjemmesiden

Vedtægterne plus dagsorden plus regnskab trykkes i 20 eksemplarer af N.P. til den 16. marts.

 

Nyt fra udvalgene:

 

Træningsudvalget:

Træningsudvalgets opgave at oplade Boldkanonen.

 

Økonomiudvalget:

Budgetforslaget fra økonomiudvalget blev godkendt – bilag udleveret på mødet.

Regnskabet for 2019 giver et lille overskud. Regnskabet er revideret og underskrevet og klar til udsendelse.

Et krav er: at slåmuren er klar senest den 1.maj. Jan er ansvarlig.

 

Baneudvalget:

Arbejdsdag torsdag den 23. april kl. 15-18, hvor bl.a. lines lægges af klubbens medlemmer. Spisning kl. 17.30 / 18.00.

GIC er i gang på banerne, da foråret er tæt påJ Vi afholder møde med GIC onsdag den 26. februar, hvor vi taler den videre klargøring af baner, tjek af tromle, reparation af minitennisbane m.m.

Mogens samler ”tromlegruppen” Poul Kjær, Erik Christiansen, Jan Hansen snarest.

 

Tennissportens dag og standerhejsning den 2. maj. Standerhejsning kl. 13 og Tennissportens dag kl. 12. Birgitte, Mogens / Ilse sørger for traktement og N.P. drikkevarer.

Mogens taler med de unge, Ole Dam og Jørgen Olesen om aktiviteterne på Tennissportens dag.

 

Husudvalget:

Mogens og Erik flytter opslagstavlen bag køleskabet.

 

Evt. nyt sponsorat. Vi afventer et udspil fra Intersport, som har ønsket at sponsere udstyr til tennis.

Næste møde er formødet inden generalforsamlingen. Konstituering efter mødet.

Lissy

                                                                                                                20.02.2020