Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   12-03-20

 

Dagsorden til generalforsamling i
Grenaa Tennisklub 2020

 

Dagsorden

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af referent.

3.       Formandens beretning.

4.       Kassererens beretning.

5.       Indkomne forslag.

a.       Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

b.      Andre forslag

6.       Vedtagelse af kontingentregulativ.

7.       Valg af kasserer – Niels Peter Meldgaard genopstiller.

8.       Birgitte Nørsten på valg og genopstiller.

Erik Christiansen på valg og genopstiller.

9.       Valg af bestyrelsessuppleant.

10.   Valg af revisor.

11.   Valg af revisorsuppleant.

12.   Eventuelt.

 

 

Bestyrelsen 20.02.2020