Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   13-03-20

 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt i Grenå Tennisfond onsdag den 11/3 i klubhuset.

 

1.

Formanden kunne konstatere, at det nye lysanlæg i hallen fungerer til alles tilfredshed.

Desuden kunne formanden konstatere, at der ikke lige her og nu er større vedligeholdelsesopgaver, der trænger sig på. Tæppet i hallen holder fortsat forbavsende godt og brusersituationen i begge omklædningsrum er tilfredsstillende.

I løbet af vinteren har der været problemer med indtrængende vand fra den sydvendte dør – Jan H og Torben påtager sig at løse dette problem so oder so.

Jan J. nævnte, at det kunne være en ide at undersøge, om det er muligt og fornuftigt at ændre på adgangssystemet – erstatte chippen med et system, så man kan låse sig ind med sin smartphone. Det ville gøre det lettere at administrere adgangssystemet. Måske kan man endvidere lave et system, så man kan booke hallen via smartphonen – også dette vil Jan J undersøge.

2.

Kassereren gennemgik regnskabet – Fondens økonomi er sund. Der er penge til vedligeholdelse og til at nedbringe gælden i hallen. Der er endvidere penge til eventuelle investeringer – f.eks. i en padel tennisbane/hal.

Padel tennis er en hastigt voksende sportsgren, som det måske kunne være en ide at tilbyde folk på Djursland og på den måde skabe en ny vækst og dynamik i vores klub. Fondens bestyrelse diskuterede problemstillingerne omkring det at få padel tennis til klubben, og man besluttede at rette henvendelse til GTK´s bestyrelse med henblik på at få et møde mellem repræsentanter for Fonden og repræsentanter for klubben for at få afklaret, om klubben er interesseret i at få padel tennis til Grenå. Hvis det viser sig at være tilfældet, er Fonden indstillet på at undersøge vilkårene for at bygge et padel tennisanlæg. Når man har alle facts på bordet kan man så beslutte, om man mener, der er basis for at få padel tennis til Grenå Tennisklub.

 

3.

Den ordinære generalforsamling i Grenå Tennisfond afholdes onsdag den 1. april klokken 19.00 i klubhuset, hvis udviklingen af Coronasituationen gør det muligt – hvis det ikke er tilfældet meldes en ny dato ud.

Henrik Nordbek

Formand for Grenå Tennisfond.