Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   13-05-20

 

Referat fra bestyrelsesmøde 12.05.2020

Kl. 15.00 -16.00 på Tennisanlægget

Afbud Erik og Jens

1.     Opfølgning på sidste møde: Åbningen er gået rigtig godt. Vi sætter yderligere 2 bænke frem på terrassen og 2 bænke på alle baner. Ingen problemer med at overholde retningslinjer indtil videre. Træningen er i gang om torsdagen for 7 juniorer. Muren er næsten færdig. Mangler lige den sidste finish plus maling. Jan er i gang med reparation af minitennisbanehegnet. Mogens køber en vimpel.

Referatet er godkendt.

 

2.     Velkomstfolder – Niels Peter har rundsendt et forslag, som blev godkendt med få ændringer. Folderen lægges i Klubhuset og på Klubbens hjemmeside, når den er færdig.

 

3.     Padelbane – henvendelse fra Fonden – Vi foreslår Fonden at nedsætte en Padelgruppe - bestående af Mogens og Jan fra Tennisklubben og Torben og Jan fra Fonden – der udarbejder et konkret oplæg til Tennisklubben, som Bestyrelsen kan forholde sig til.

 

 

4.     Arbejdsdag og Generalforsamling 2020 – Vi afholder arbejdsdag den 11. juni kl. 15-17.

Derefter er der Generalforsamling fra 17 – 18 ca. Spisning kl. 18 ca. for medlemmer og fremmødte til Generalforsamlingen.

Jens Aarkrog vil du udsende det fornødne vedr. Generalforsamling samt annoncere på Hjemmesiden. Husk vedtægtsændringen. Husk tidsfristen.

Mogens aftaler det fornødne med dirigenten.

 

5.     Rengøring af skilt på Hallen. – Lissy indhenter tilbud.

 

6.     Nyt fra udvalgene.  – Medlemmer af Grenaa Badmintonklub kan i lighed med tidligere år spille gratis i juni måned.

Klubben har fået tilbud om hjælp fra gymnasieelever fra IB uddannelsen – Lissy er tovholder.

Firmaaftale indgået med Food Diagnostics.

 

7.     Næste møde den 11. juni er konstitueringsmøde efter Generalforsamlingen.

 

                                    

Lissy 12.05 2020