Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-11-20

 

 

BESTYRELSESMØDE den 27.01. 2010 i GTK i klubhuset.

Mødt var Torben Bach Sørensen, Henrik Nordbek, Poul Erik Have, Betty Carl, Bente Bøgh, Anne Søndergaard samt webmaster Jens Aarkrog. 

  1. Økonomi – der udleveres urevideret driftsregnskab for 2009. Regnskabet ser fornuftigt ud.    Formand og kasserer udarbejder et budget.
  1. Torsdags træning – 3 minier trænes af Halid – 6 juniorer af Henrik – særligt ivrige trænes af Jørgen Olesen i weekenden - 6 piger trænes fredag af Torben – træningen fortsætter sæsonen ud og overvejes derefter.

Det besluttes, at der skal indhentes børneattester på trænere og evt. hele bestyrelsen efter generalforsamlingen.                                                          

  1. Generalforsamlingen fastsættes til tirsdag den 16.03 2010 kl. 19.30 i klubhuset.

Indkaldelse skal ske i Grenaa Bladet og Lokalavisen.

Indkaldelse foretages af Jens Aarkrog.

  1.  Vedtægtsudvalget kommer med forslag til vedtægtsændring.
  1. Jubilæumsdagen – dagen skal evt. starte med tennis – hyggeturnering fra kl. 10-16 med indbudte hold

og hold fra GTK. Reception kl. 16.00 for indbudte og klubbens medlemmer mv

og kl. 17.00 MATCH mellem de to topspillere Allan Rasmussen og Claus Pedersen.

Der fastsættes et budget på 25.000 kr. til dagen.

 

  1. Henrik og Jens arbejder videre på jubilæumsskriftet og skal inden næste bestyrelsesmøde

komme med forslag til format                                                                                                                     

Torben vil tale med evt. sponsorer og trykkeri.                                                                                           

 

  1. Oplæg fra JTU – drøftelse heraf og beslutningen og evt. optagelse udskydes til senere.

 

  1. Diverse – en klage over rengøring af baderum – Henrik taler med rengøringsmanden.

Grundejer ved klubhuset er kommunen – vi skal have noget tøsalt til indgangsarealet.

 

Henrik deltager i DGI,s holdturneringsmøde i Skovbakken den 24.02 2010.