Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-07-20

 

Formøde 10.06.2020 i Grenaa Tennisklub                                            

Afbud: Jens

 

1.     Coronaanbefalinger opdateret 09.06.2020 - se vedlagte link https://www.dgi.dk/tennis/tennis/artikler/anbefaling-udendoers-baner-kan-aabnes-med-saerlige-tiltag

Væsentligste punkter er listet her:

·       Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub.

·       Stor opmærksomhed på hygiejne og kontaktsmitte – se rådene på banerne og på Klubhusets dør.

·       Gældende forsamlingsforbud på 50 personer.

·       Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på tennisanlægget.

·       ”Hyg-ind” / ”drop in” eller lignende kan afholdes, hvis det samlede deltagerantal ikke overskrider 50 personer.

·       Der kan åbnes for bade – og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis anvisningerne til rengøring overholdes.

·       Anvisningerne er: hyppig og grundig rengøring - minimum én gang om dagen.

·       Træningsudvalget skal være obs. på, at der udkommer særlige retningslinjer for sommerskoler og sommeraktiviteter.

På denne baggrund har bestyrelsen besluttet, at Klubhus og Hal forbliver lukket indtil den 1. august.

NP: laver nye skilte til banerne. Jan og Lissy sender ”skilteoriginaler” til NP.   

Birgitte spørger Heidi, om hun kan stå for daglig rengøring af Klubhus onsdag, torsdag og fredag i uge 27, så sommerskolen kan bruge klubhuset.

2.     Vi har pt. 104 voksne sommermedlemmer og 7 ungdomsspillere.

 

3.     Vedr. udsendelse af NEWS til medlemmerne. Punktet udsat til næste møde.

 

4.     Den nedsatte padelgruppe bestående af Jan, Mogens og Torben fra Fonden har researchet lidt på padelfronten. Bestyrelsen har modtaget et kort oplæg.

Klubbens bestyrelse er indforstået med at drifte en udendørsbane under forudsætning af, at det ikke koster klubben mere end 10.000, - kr. om året. To kontingentmuligheder blev drøftet. Ét kontingent, som giver adgang til begge aktiviteter (lettest at administrere), eller ét grundkontingent og betaling for hver af aktiviteterne. Grundtanken er: Det må ikke blive dyrere at spille tennis.

Vi opfordrer gruppen til at arbejde videre med padeltennis i et samarbejde med interesserede sponsorer, DGI, Norddjurs Kommune og andre klubber på Djursland.

Det er vores overbevisning, at én padelbane i Norddjurs er den mest bæredygtige og økonomiske løsning.

Bestyrelsen ser frem til at høre mere og se et økonomisk oplæg.

 

 

Andet: Mogens tager kontakt til Dansk Tennisforbund for at få et gratis medlemskab i 2 år.

 

Mogens kontakter Badmintonklubben og oplyser tidspunkter i juli måned, hvor badmintonspillere kan prøve at spille tennis. Mogens er til stede eller sørger for en afløser.

 

5.     Generalforsamling og arbejdsdagen: Er planlagt inden Corona. Vi spiser og holder generalforsamlingen ude. Vi spørger, om medlemmerne er interesserede i klubaftner.

 

Lissy 12.06.2020