Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   17-08-20

 

Referat fra bestyrelsesmøde 12.08.2020

Kl. 15.00 -16.30 på Tennisanlægget

Afbud: Erik

1.     Opfølgning på generalforsamling i det fri 11.06.2020:

Vi har ikke modtaget forslag til aktivitetsdage / nye aktiviteter.

Måltal for medlemsfremgang må justeres.

Mogens køber 4 nye netstolper til banerne 1 og 4.

 

1.     Opfølgning på arbejdsdag 11.06.2020:

Der blev gået til den af en pæn flok fremmødte medlemmer. Flot arbejdeJ

 

1.     Bestyrelsen konstituerede sig ved dette møde – se vedlagte bilag. Jens vil rette til på hjemmesiden

 

2.     Åbent hus afholdt 01.08.2020  –  der var få fremmødte, mens træningsudvalg og trænere var mødt flittigt op. Arrangementet var flyttet frem – grundet Corona – og tidspunktet var bestemt ikke optimalt.

 

2.     Brug Bolden afholdt 03.08.20202 et ungdomsarrangement for tennisklubben og bordtennisklubben støttet af Norddjurs Kommune. 18 deltagere. Blev afviklet over 1 dag. Særdeles vellykket. Vi håber, at deltagerne også får lyst til at spille tennis efter ferien.

 

3.     Klubturneringen 2020 er aflyst.

Klubturnering 2021 sættes på bestyrelsens dagsorden i januar / februar. Bestyrelsen lytter gerne til gode ideer til afvikling.

 

4.     Corona opfølgning:

Bestyrelsen drøftede den nye situation og ønsker at imødekomme medlemmernes anmodning om åbning af toiletter. Vi er dog klar over, at vi må følge udviklingen nøje, da vi har smitten tæt på og appellerer til medlemmerne om at følge reglerne nøje.

Klubhusets fordør er derfor ulåst.

 

Genåbning af toiletter med flg. hygiejne regler:

·       Sprit hænder - inden du benytter toilettet.

·       Sprit toiletsæde af inden brug.

·       Sprit toiletsæde af efter brug, vask og sprit hænder.

·       Det vil stadigvæk ikke være muligt at opholde sig i klubhuset eller benytte klubhusets øvrige faciliteter ex. bad.

·       Toiletter, håndtag m.v. rengøres 2-3 gange om ugen.

·       Obs: Brug af toiletterne er på eget ansvar.

Birgitte spørger Heidi om hun kan gøre rent 2-3 gange pr. uge samt dagen før og efter Rigtige Kvinder 06.09.2020.

Mogens sørger for afmærkning.

Jens udsender NEWS og opdaterer hjemmeside – se bilag.

Lissy, Birgitte skilte, papir, spande, kurve og sprit.

 

5.     Paddelbaneudvalget:

Bestyrelsen fik en grundig rapport og orientering fra udvalget. Intet er besluttet endnu. Der er undersøgelser i gang. Der er sendt ansøgning om økonomisk støtte til relevante parter ex. Kommune, DGI og LAG. Der arbejdes p.t. på forskellige modeller til drift af en evt. udendørs bane.

Bestyrelsen afventer yderligere ex. økonomi, sponsorer, tilladelser.

 

6.     Økonomi:

Niels Peter orienterede om medlemstallet – stigende, sommerfirmaaftaler, turistindtægter.

Økonomien ser fornuftig ud. Jens og Niels Peter må lige ”samkøre” medlemslisterJ

 

7.     Nyt fra udvalgene:

Mogens orienterede fra træningsudvalget og gjorde opmærksom på at træningstiden er 1½ time om torsdagen fra 16.15- 17.45.

Der ønskes 3 timer i hallen til vinter. Afhængig af antal u. vintermedlemmer.

Træningsudvalget tager stilling til en henvendelse fra DGI om 4 timers træning og input til træning her i august måned. Pris 1500 ,- kr.

 

8.     Næste møde:

Onsdag 09.09.2020 kl. 15 – 16.30. Hovedtema bliver den kommende vintersæson og evt. åbning af Hallen

 

                                                                                                            Lissy 14.08.2020