Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   10-09-20

 

Referat fra bestyrelsesmøde 09.09.2020 kl. 15.00 – 16.30 på anlægget.

Afbud: Lissy

Fraværende: Birgitte

 

 

1.    Godkendelse af referat og opfølgning på punkter fra sidste møde.

Er listerne blevet samkørt (Jens og Niels Peter)?
 
JA / Jens

Er net stolperne købt?
NEJ indkøbes sammen med øvrigt banemateriel inden nytår/ Mogens

 

2.    Corona retningslinjer for indendørssæsonen. Kan vi åbne Hallen?
Det blev besluttet at åbne hal og klubhus d. 01.10.20. Der aftales rengøring 2x2 timer ugentligt (bad, klubhus, hal) / Birgitte. Der udfærdiges nyt coronaopslag vedr. hygiejne/ Erik. Der indkøbes spritdispenser til hallen/ Mogens.

 

3.    Evaluering af Rigtige Kvinder. Der er 36 tilmeldteJ
Fin afvikling og stor ros fra deltagerne til Lissy og Ilse

 

4.    Nyt fra Træningsudvalget.
 
Der er udfærdiget en hjælpetrænerturnus med 5 medlemmer, som deltager i træningen to ad gangen. Der ønskes 3 timer torsdage fra 16-19 til træning og der er ansøgt og bevilget 2 timer fredage i GIC til skumtennis. Der er ca. 20 spillere som deltager i træning.
Jørgen O ønsker en opfordring i GTK news om interesserede til trænerkursus eller oplæring hos JO./ Jens

 

5.    Nyt fra Fonden – paddel tennis, hvor langt er man kommet?
Der arbejdes på at få fundament klargjort til to baner beliggende på minitennis og slåmur pladsen, da adspurgte vedr padel i DGI/Dansk Tennis anbefaler halløsning.. Der er taget tilbud hjem fra Ålsrode AAT som omhandler en hal men med plads til to baner. Priside 2, 2 mil. ex. moms. Der undersøges muligheder for billigere løsning. Gert Svith er kontaktet for at komme med pris på jordarbejde. Det vurderes om fundament skal støbes og en udendørs padelbane etableres og bane 2 benyttes til minitennis. Der er taget kontakt til padeludvalget i DGI-Dansk tennis om råd og vejledning, møde er endnu ikke fastsat. Der mangler stadig svar fra bank om finansiering. Forslag om at Minibane og slåmur flyttes til bane 5 eller 6. / Jan, Mogens

 

6.    Indendørssæsonen og herunder kontingentfastsættelse for de forskellige grupper.
Briksystemet til dør genåbnes til d 011020. / NP kontakter Jan J. Dør til hal skal være åben som sidste sæson, adgang styres via indgangsdør.
Der udsendes GTK News d 100920 med oplysninger om haltidsbestilling senest 20.09.20 samt betaling for tid og medlemskab d 250920. /Jens

 

7.    Nyt fra udvalgene.
NP oplyste at der er 117 udendørsmedlemmer i 2019 var vi 105.

 

8.    Evt. og næste møde. Forslag til arbejdsdag: 23. oktober kl. 15-17 m. spisning kl. 17.30 (Lissy). Næste møde aftales på arbejdsdagen som udskydes til 6 november kl. 15-17 m spisning kl. 17.30. Udskydelsen skyldes bl.a. 10 kl. centers ønske om besøg.

 

 

 

Mogens100920