Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

BESTYRELSESMØDE i Grenaa Tennisklub den 02.03.2010 kl. 19.10 i klubhuset.

 

Mødt var Torben Bach Sørensen, Henrik Nordbek, Poul Erik Have, Betty Carl, Bente Bøgh, Anne Søndergaard samt webmaster Jens Aarkrog.

1) det reviderede regnskab udleveres og gennemgås – under punktet turistindtægter – var vinter gæstebooking til debat – der skal strammes op, idet der reelt kun en enkelt gang kan medtages gæst, som ikke er medlem. Ved booking af tid, SKAL der betales.

 Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen.

Udkast til driftsbudget for 2010 fremlægges.

2) Forslag til de nye vedtægter gennemgås og vedtages af bestyrelsen.

3) 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på generalforsamlingen – Anne Søndergaard, der ikke modtager genvalg samt Poul Erik Have, der modtager genvalg. Der foreslås forskellige evt. bestyrelseskandidater, som skal forespørges.

4) udnævnelse af æresmedlem på generalforsamlingen – Henrik udarbejder en begrundelse for udnævnelsen.

5) Standerhejsning fastsættes til 24.04 2010 kl. 14.00

6) Henrik tager på et træningskursus i Skanderborg – evt. ledsaget af Jørgen – dette tiltrædes af bestyrelsen

7) beslutning om indmeldelse i JTU forkastes indtil videre og vi fastholder DGI medlemskab – der udleveres en oversigt over juniorstævner i DGI regi for 2010 – oversigten ophænges i klubhuset

8) der aftales bespisning  samt indkøb heraf til generalforsamlingen.

LOGO for jubilæumstrøjer vedtages: Grenaa Tennisklub 1910-2010     + logo

 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes efter generalforsamlingen.