Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   25-11-20

 

Referat fra bestyrelsesmøde m.m. 19.11.2020 kl. 17

hos Mogens på Baldursvej 1.

 

Afbud: Jan

 

1.       Referat fra sidste møde er godkendt.

 

2.       Udkast til årsregnskabet er udsendt til bestyrelsen, og bestyrelsen drøftede regnskabet grundigt. Regnskabet ser fint ud p.t. Herunder et par punkter fra drøftelsen.

·       Vi har haft flere sommer medlemmer i 2020 end i 2019

·       Vi har solgt flere banetimer i 2020 end i 2019

·       Vi har øget vore turistindtægter.

·       Mogens skal have foretaget nogle indkøb i dette regnskabsår bl.a. nye stolper og bolde.

 

3.       Dato for generalforsamling. Vi afholder generalforsamling 18.03.2021 kl. 19 med et formøde for bestyrelsen og dirigenten kl. 18. Følgende personer er på valg: Mogens, Jens, Jan og Lissy.

 

4.       Træningsudvalget:

·       Barbora er ny træner for de yngste om torsdagen. Barbora er er fra Tjekiet og IB elev på Grenaa Gymnasium. Hun er tidligere turneringsspiller i Tjekiet. NP aftaler et portræt af Barbora med Haakon.

·       Vi har en træner fra DGI 1 gang i måneden i 6 måneder á 3 timer. NP ønsker afregning i dette kalenderår.

·       Der er skumtennis om fredagen i Idrætscentret. Ole Dam er træner for 4-6 deltagere.

·       Mogens efterlyser turneringer for ungdomsgruppen.

 

5.       Sponsorudvalget:

Opdateret liste på sponsorer udsendt til bestyrelsen.

 

6.       Næste møde 03.02.2021 kl. 15, hvor vi skal have styr på generalforsamling samt klargøring af baner.

 

Vi havde en hyggelig julefrokost efter mødet med en seriøs snak om padel og systemer til pay and play.

Tak til Mogens og Ilse for flot traktement.

 

 

Lissy 25.11.2020