Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
Junior afdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 
Opdateret   08-04-21

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Klubhuset 07.04.2021 kl. 15.00 -16.30

 

1.     1.    Godkendelse af referat og opfølgning på punkter fra sidste møde. Godkendt med flg. ændringer. Tennissportens dag er den 8. maj. Vi flytter af arbejdsdag samt den officielle åbning af baner til 8. maj, hvis forsamlingsforbuddet tillader det. Generalforsamlingen udsættes til vi har styr på forsamlingsforbuddet.

 2.     Covid-19 restriktioner fortsat. Lissy opsætter plakater med diverse restriktioner grundet Covid-19. Toiletterne åbnes. Fordøren står åben. Hal, klubhus og omklædning er fortsat lukket ned. Heidi adviseres af Birgitte. Rengøring 1 gang om ugen.

 3.     NP omdeler årsregnskabet og budget for 2021. Vi kommer ud med et underskud, men mere herom til Generalforsamlingen. NP tilføjer en bemærkning til Budget 2021 om finansiering af paddelbane. Vi kalkulerer med at kunne dække underskuddet, når vi får paddelindtægt i 2021.

Sommer kontingent er 500 kr. for seniorer – et reduceret corona kontingent ligesom sidste år. Juniorer medlemskontingent 200 kr. (under 12 år), 300 kr. (under 18 år) og 400 k. for studerende under 25 år. Jens udsender NEWS til medlemmerne. Betaling senest den 1. maj.

 4.     Paddelbane og drift af denne. Paddelbanen er forsinket i forhold til tidligere melding (bliver leveret fra Spanien), men der er lagt en tidsplan for etablering, som vi håber på holder, så vi trods corona og forsinkelser kan komme i gang med spillet engang i denne sommer. Mere herom til generalforsamlingen. Arbejdsgruppen arbejder p.t. på et nøglesystem og bookingsystem kaldet Conventus.

 5.     Klargøring af baner – hvor langt er vi nået? Der er 3 baner klar til brug takket være en gevaldig påskeindsats fra Erik, Jan, Poul Erik Have og Mogens. Bane 1 er forbeholdt hallens reservationer, og bane 2 og 3 åbnes for booking. Jens udsender NEWS om baneåbning og booking.

 6.     Evt. og næste møde. Onsdag den 26. maj kl. 15 - 16.30

  

 

Lissy 08.04.2021