Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
Junior afdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   05-06-21

 

Referat af generalforsamling i Grenaa Tennisfond.

Afholdt den 31/5 2021 i klubhuset.

 

Formanden bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne.

Formandens beretning:

Formanden konstaterede, at det seneste år har stået i padel-banens tegn.

Ved sidste års generalforsamling i Fonden besluttedes det, at Grenaa Tennisfond i samarbejde med Grenaa Tennisklub skulle undersøge mulighederne for at bringe padelsporten til Grenaa i regi af Tennisklubben og Tennisfonden. En projektgruppe blev nedsat, og gruppens arbejde mundede ud i en beslutning om, at Grenaa Tennisfond skulle stå for etablering af en padelbane på Tennisklubbens anlæg, og at padelbanen skal driftes af Grenaa Tennisklub.

Herefter kunne projektgruppen arbejde videre, og i december 2020 traf man den endelige beslutning om at få etableret en udendørs padelbane i området mellem tennisbanerne og tennishallen. Baggrunden for denne beslutning var, at en udendørs padelbane er overkommelig for klubben rent økonomisk fremfor bygning af en padel – hal.

Herefter kunne man indgå aftale med A-sport om levering af en padelbane, og den vil blive indviet den 19. juni klokken 13.00

Formanden sluttede sin beretning med at udtrykke tilfredshed og stolthed over, at det er lykkedes at gennemføre projektet, som vil blive til stor gavn for Grenaa Tennisklub og for by og opland. Ny aktivitet på anlægget, nye muligheder for klubbens medlemmer og alt i alt en opblomstring af Grenaa Tennisklub.

Generalforsamlingen kunne godkende formandens beretning.

 

Kassereren fremlagde herefter det reviderede regnskab.

Økonomien i Tennisfonden er god, hvilket er baggrunden for, at det har været muligt at etablere den nye padelbane.  Af regnskabet fremgår det, at udgifterne til lys og varme er faldet betydeligt i forhold til sidste år. Den glædelige del af forklaringen herpå er etableringen af det nye led- lys i hallen, den triste del af forklaringen er nedlukningen af hallen på grund af Coronasituationen.

Tennisfondens gode økonomi betyder, at det har været muligt at opføre padelbanen uden at skulle optage lån. Fra kommunen har man modtaget en støtte til banen på 125000 kroner, fra DGI har man modtaget 30.000 kroner og også Grenå Tennisklub bidrager økonomisk til virkeliggørelsen af padelbanen.

Generalforsamlingen kunne godkende regnskabet.

Valg:

På valg var Niels Peter Meldgård og Jan Hansen, der begge er udpeget af Grenaa Tennisklub. Begge modtog genvalg.

På valg var endvidere Jan Jürgensen, som også modtog genvalg

Som suppleant valgtes Hans Jørgen Laursen

Som revisor blev Peter Skov Nielsen genvalgt.

 

Ingen ønskede ordet under eventuelt, og formanden kunne hermed afslutte generalforsamlingen med et tak for god ro og orden

 

Henrik Nordbek

Formand for Grenaa Tennisfond